نائب الزیاره
  بازدیدکنندگان و زائران محترم ....
این صفحه برای تمامی محبان و مشتاقان زیارت اهل بیت در سراسر جهان ، که بعد مسافت مانع رسیدن ایشان به کربلای معلی و زیارت بارگاه منور حضرت عباس(ع) جهت تجدید میثاق با آن حضرت و یا طلب حوائج دنیوی و یا اخروی میگردد تهیه گردیده است . شما می توانید با ثبت نام در این صفحه ، به خدام این بارگاه ملکوتی نیابت داده تا از جانب خود ویا بستگانتان (چه آنان که در قید حیاتند و چه آنانکه به رحمت ایزدی پیوسته اند) زیارت نموده و دو رکعت نماز زیارت بجای آورند .

   زیارت ائمه اطهار علیهم السلام
ثبت نام زيارت حضرت ابا الفضل العباس عليه السلام، نايب الزياره از طرف شما
   ثبت نام
   شماره زائر    نام زائر    کشور-شهر    وضعیت زیارت
  416154   مریم سبزواری    رشت    در انتظار
  416153   مرحوم محمد باقر سبزواری    رشت    در انتظار
  416152   یا ابو فاضل ع دخیلک ادرکن    ایران    در انتظار
  416151   ساره    اصفهان    در انتظار
  416150   فاطمه جعفری    ایران-کرمان    در انتظار
  416149   روح الله    قم    در انتظار
  416148   روح الله    قم    در انتظار
  416147   روح اللله    قم    در انتظار
  416146   روح الله    قم    در انتظار
  416145   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416144   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416143   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416142   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416141   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416140   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416139   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416138   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416137   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416136   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416135   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416134   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416133   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416132   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416131   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416130   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416129   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416128   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416127   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416126   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416125   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416124   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416123   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416122   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416121   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416120   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416119   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416118   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416117   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416116   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416115   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416114   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416113   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416112   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416111   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416110   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416109   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416108   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416107   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416106   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
  416105   یاابوفاضل ع دخیلک ادرکنا    ایران    در انتظار
صفحه اول     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     صفحه آخر