نائب الزیاره
  بازدیدکنندگان و زائران محترم ....
این صفحه برای تمامی محبان و مشتاقان زیارت اهل بیت در سراسر جهان ، که بعد مسافت مانع رسیدن ایشان به کربلای معلی و زیارت بارگاه منور حضرت عباس(ع) جهت تجدید میثاق با آن حضرت و یا طلب حوائج دنیوی و یا اخروی میگردد تهیه گردیده است . شما می توانید با ثبت نام در این صفحه ، به خدام این بارگاه ملکوتی نیابت داده تا از جانب خود ویا بستگانتان (چه آنان که در قید حیاتند و چه آنانکه به رحمت ایزدی پیوسته اند) زیارت نموده و دو رکعت نماز زیارت بجای آورند .

   زیارت ائمه اطهار علیهم السلام
ثبت نام زيارت حضرت ابا الفضل العباس عليه السلام، نايب الزياره از طرف شما
   ثبت نام
   شماره زائر    نام زائر    کشور-شهر    وضعیت زیارت
  352571   امام رضا علیه السلام    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352570   امام زمان عجل الله الفرجه    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352569   امام زمان عجل الله الفرجه    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352568   امام زمان عجل الله الفرجه    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352567   امام زمان عجل الله الفرجه    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352566   امام زمان عجل الله الفرجه    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352565   امام زمان عجل الله الفرجه    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352564   امام زمان عجل الله الفرجه    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352563   امام زمان عجل الله الفرجه    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352562   امام زمان عجل الله الفرجه    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352561   دفن شدگان حرم امامان    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352560   دفن شدگان حرم امامان    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352559   دفن شدگان حرم امامان    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352558   دفن شدگان حرم امامان    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352557   دفن شدگان حرم امامان    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352556   دفن شدگان حرم امامان    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352555   دفن شدگان حرم امامان    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352554   دفن شدگان حرم امامان    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352553   دفن شدگان حرم امامان    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352552   دفن شدگان حرم امامان    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352551   دفن شدگان حرم امامان    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352550   دفن شدگان حرم امامان    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352549   امام جواد علیه السلام    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352548   امام جواد علیه السلام    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352547   امام جواد علیه السلام    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352546   امام جواد علیه السلام    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352545   امام جواد علیه السلام    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352544   امام جواد علیه السلام    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352543   امام جواد علیه السلام    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352542   امام جواد علیه السلام    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352541   امام جواد علیه السلام    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352540   امام جواد علیه السلام    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352539   امام جواد علیه السلام    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352538   امام جواد علیه السلام    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352537   شیعیان بد وارث وبی وارث    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352536   شیعیان بد وارث وبی وارث    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352535   شیعیان بد وارث وبی وارث    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352534   شیعیان بد وارث وبی وارث    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352533   شیعیان بد وارث وبی وارث    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352532   شیعیان بد وارث وبی وارث    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352531   شیعیان بد وارث وبی وارث    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352530   شیعیان بد وارث وبی وارث    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352529   شیعیان بد وارث وبی وارث    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352528   شیعیان بد وارث وبی وارث    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352527   تمام شیعیان حضرت علی (ع)    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352526   تمام شیعیان حضرت علی (ع)    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352525   تمام شیعیان حضرت علی (ع)    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352524   تمام شیعیان حضرت علی (ع)    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352523   تمام شیعیان حضرت علی (ع)    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  352522   تمام شیعیان حضرت علی (ع)    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
صفحه اول     311 312 313 314 315 316 317 318 319 320     صفحه آخر