نائب الزیاره
  بازدیدکنندگان و زائران محترم ....
این صفحه برای تمامی محبان و مشتاقان زیارت اهل بیت در سراسر جهان ، که بعد مسافت مانع رسیدن ایشان به کربلای معلی و زیارت بارگاه منور حضرت عباس(ع) جهت تجدید میثاق با آن حضرت و یا طلب حوائج دنیوی و یا اخروی میگردد تهیه گردیده است . شما می توانید با ثبت نام در این صفحه ، به خدام این بارگاه ملکوتی نیابت داده تا از جانب خود ویا بستگانتان (چه آنان که در قید حیاتند و چه آنانکه به رحمت ایزدی پیوسته اند) زیارت نموده و دو رکعت نماز زیارت بجای آورند .

   زیارت ائمه اطهار علیهم السلام
زيارت حضرت ابالفضل العباس عليه السلام به نيابت از شما
   ثبت نام
   شماره زائر    نام زائر    کشور-شهر    وضعیت زیارت
  414812   تمام آل کارگر    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414811   تمام آل کارگر    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414810   تمام آل کارگر    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414809   تمام آل کارگر    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414808   تمام آل کارگر    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414807   تمام آل کارگر    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414806   تمام شیعیان امیرالمومنین    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414805   تمام شیعیان امیرالمومنین    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414804   تمام شیعیان امیرالمومنین    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414803   تمام شیعیان امیرالمومنین    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414802   تمام آل شمس سعدی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414801   تمام آل شمس سعدی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414800   تمام آل شمس سعدی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414799   تمام آل شمس سعدی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414798   تمام آل شمس سعدی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414797   تمام آل شمس سعدی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414796   تمام آل شمس سعدی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414795   تمام آل شمس سعدی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414794   تمام آل شمس سعدی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414793   تمام آل شمس سعدی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414792   تمام آل شمس سعدی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414791   تمام آل شمس سعدی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414790   تمام آل شمس سعدی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414789   تمام آل شمس سعدی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414788   تمام آل شمس سعدی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414787   تمام آل عبدالمحمدی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414786   تمام آل عبدالمحمدی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414785   تمام آل عبدالمحمدی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414784   تمام آل عبدالمحمدی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414783   تمام آل عبدالمحمدی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414782   تمام آل عبدالمحمدی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414781   تمام آل عبدالمحمدی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414780   تمام آل عبدالمحمدی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414779   تمام آل عبدالمحمدی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414778   تمام آل عبدالمحمدی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414777   تمام آل عبدالمحمدی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414776   تمام آل عبدالمحمدی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414775   آل پورشجاعی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414774   آل پورشجاعی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414773   آل پورشجاعی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414772   آل پورشجاعی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414771   آل پورشجاعی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414770   آل پورشجاعی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414769   آل پورشجاعی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414768   آل پورشجاعی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414767   آل پورشجاعی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414766   آل پورشجاعی    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414765   تمام آل محمدزاده    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414764   تمام آل محمدزاده    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
  414763   تمام آل محمدزاده    ایران - تبریز   زيارت با موفقيت انجام شد
صفحه اول     311 312 313 314 315 316 317 318 319 320     صفحه آخر