نائب الزیاره
  بازدیدکنندگان و زائران محترم ....
این صفحه برای تمامی محبان و مشتاقان زیارت اهل بیت در سراسر جهان ، که بعد مسافت مانع رسیدن ایشان به کربلای معلی و زیارت بارگاه منور حضرت عباس(ع) جهت تجدید میثاق با آن حضرت و یا طلب حوائج دنیوی و یا اخروی میگردد تهیه گردیده است . شما می توانید با ثبت نام در این صفحه ، به خدام این بارگاه ملکوتی نیابت داده تا از جانب خود ویا بستگانتان (چه آنان که در قید حیاتند و چه آنانکه به رحمت ایزدی پیوسته اند) زیارت نموده و دو رکعت نماز زیارت بجای آورند .

   زیارت ائمه اطهار علیهم السلام
ثبت نام زيارت حضرت ابا الفضل العباس عليه السلام، نايب الزياره از طرف شما
   ثبت نام
   شماره زائر    نام زائر    کشور-شهر    وضعیت زیارت
  353631   ذوی الحقوق نیره ابراهیمی    mashhad   زيارت با موفقيت انجام شد
  353630   رخساره و قدرت اعتمادی    ایران-کرج   زيارت با موفقيت انجام شد
  353629   غلامرضا و نازیلا اعتمادی    ایران -کرج   زيارت با موفقيت انجام شد
  353628    راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353627    راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353626    راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353625    راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353624    راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353623    راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353622    راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353621    راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353620    راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353619    راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353618   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353617   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353616   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353615   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353614   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353613   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353612   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353611   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353610   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353609   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353608   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353607   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353606   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353605   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353604   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353603   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353602   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353601   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353600   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353599   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353598   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353597   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353596   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353595   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353594   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353593   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353592   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353591   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353590   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353589   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353588   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353587   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353586   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353585   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353584   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353583   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
  353582   راضیه    خوی   زيارت با موفقيت انجام شد
صفحه اول     311 312 313 314 315 316 317 318 319 320     صفحه آخر