ثبت نام
نام :
پست الکترونیک :
به نیابت از :
24
یک ساعت
پخش مستقیم
عتبات و مراقد مطهر
پانورامای الکفیل
 
08/12/17
هشدار مرجعیت نسبت به نتایج کوتاه آمدن ملت از اصول و مبانی خود
اهم موضوعات نماز جمعه
متن خطبه
  • آنچه معلوم است نوح علیه السلام نهصد و پنجاه سال در میان قوم خود زیست و این بدان معناست که چند نسل در طی عمر آن حضرت عوض شده و دعوت وی به یک نسل محدود نگردیده است
  • برخی از مسائل را خداوند از امت ها خواسته چون در قالب یک امت و جامعه هستند بدان توجه داشته باشند.
  • برخی ازمواردیکه قرآن کریم بدانها اشاره نموده است در زندگی روزمره فردی و اجتماعی افراد بروز می نماید.
 
اخبار