اخبار حرم مطهر
نماز جمعه
10/08/2018
خطبه دوم نماز جمعه کربلا به امامت شیخ عبدالمهدی المهدی الکربلائی در تاریخ 27 ذی القعده 1439 هجری برابر 19 مرداد 1397 شمسی
مهمترین موضوعات نماز جمعه
  • تضعیف حس مسئولیت و داشتن روحیه وابستگی به دیگران و روحیه سرزنش کردن دیگران در مورد مسئولیتها به مجموعه ای از پیامدهای منفی و خطرناک در ابعاد فردی و اجتماعی از جمله ایجاد آشوب و تضییع حقوق دیگران منجر شده و موجب عقب افتادگی جامعه و در هم پیچیدگی امور انسان می شود....
  • خداوند تعالی این اصل را در فطرت انسان قرار داده است، بله عوامل بیرونی، محیطی و تربیتی وجود دارند که این حس و درک را رشد داده و آماده می کنند و یا آن را تضعیف می کنند،..
خطبه دوم نماز جمعه کربلا به امامت سید احمد الصافی در تاریخ بیستم ذی ال
خطبه دوم نماز جمعه کربلاء به امامت شیخ عبدالمهدی المهدی الکربلائی در ت
خطبه دوم نماز جمعه کربلا به امامت سید احمد الصافی در تاریخ ششم ذی القع
نایب الزیاره
گالری فیلم
گالری عکس