اخبار
1
سه‌شنبه
۲۸
۱۳۹۸
خرداد
اوقات شرعی به افق کربلا
اذان صبح
٠٣:١٥
طلوع آفتاب
٠٤:٥٧
اذان ظهر
١٢:٠٦
اذان مغرب
٠٧:٣٠
پروژه های آستان قدس عباسی
 مستشفى الكفيل التخصصي في محافظة بابل
مستشفى الكفيل التخصصي في محافظة بابل
 مجمع صحيات باب الكف
مجمع صحيات باب الكف
 مستشفى الكفيل التخصصي
مستشفى الكفيل التخصصي
 مشروع الساقي
مشروع الساقي
  مشروع المجموعة الصحّية الأولى
مشروع المجموعة الصحّية الأولى
 مجمّعٍ تعليميّ وتدريسيّ2
مجمّعٍ تعليميّ وتدريسيّ2
 قاعة الإمام الحسن عليه السلام  للمناسبات والمحاضرات
قاعة الإمام الحسن عليه السلام للمناسبات والمحاضرات
 مركز  الكفيل داينمك للعلاج الطبيعي والتأهيل الصحي
مركز الكفيل داينمك للعلاج الطبيعي والتأهيل الصحي
 المجمع التعليمي الجديد لجامعة الكفيل في محافظة النجف الأشرف
المجمع التعليمي الجديد لجامعة الكفيل في محافظة النجف الأشرف
 مزرعةً نموذجيّةً للسدر
مزرعةً نموذجيّةً للسدر
 مركز الصدّيقة الطاهرة(عليها السلام) للنشاطات النسوية
مركز الصدّيقة الطاهرة(عليها السلام) للنشاطات النسوية
 مجمّعٍ مخازن وورش الجمالية
مجمّعٍ مخازن وورش الجمالية
 مشروع تقوية وتطوير جدران وأرضية وسقف سرداب قبر أبي ‏الفضل العباس عليه السلام
مشروع تقوية وتطوير جدران وأرضية وسقف سرداب قبر أبي ‏الفضل العباس عليه السلام
 معملٍ لإنتاج البلوك الإسمنتي المجوّف
معملٍ لإنتاج البلوك الإسمنتي المجوّف
 مشروع إكساء أواوين صحن أبي الفضل العبّاس(عليه السلام)
مشروع إكساء أواوين صحن أبي الفضل العبّاس(عليه السلام)
 مشروع مرآب الكفيل
مشروع مرآب الكفيل
 مشروع برج الساعة
مشروع برج الساعة
 مشروع مخازن السقاء 3
مشروع مخازن السقاء 3
 مشروع أواوين العتبة العباسية المقدسة
مشروع أواوين العتبة العباسية المقدسة
 مشروع محطة العتبة العباسية المقدسة لتحلية المياه وتصفيتها
مشروع محطة العتبة العباسية المقدسة لتحلية المياه وتصفيتها
 مشروع اكساء الحرم والصحن العبّاسي بالمرمر
مشروع اكساء الحرم والصحن العبّاسي بالمرمر
 مشروع المجمع الصناعي والمخزني (السقاء 2 )
مشروع المجمع الصناعي والمخزني (السقاء 2 )
 شباك مرقد أبي الفضل العباس عليه السلام
شباك مرقد أبي الفضل العباس عليه السلام
 مشروع تذهيب قبة ومئذنتي حرم أمير المؤمنين عليه السلام
مشروع تذهيب قبة ومئذنتي حرم أمير المؤمنين عليه السلام
 موكب العتبة العباسية المقدسة على طريق نجف -كربلاء
موكب العتبة العباسية المقدسة على طريق نجف -كربلاء
 مجمّع الكليني لخدمات الزائرين
مجمّع الكليني لخدمات الزائرين
 المختبر الهندسي الإنشائي
المختبر الهندسي الإنشائي
 (SNG)مشروع البثّ المباشر
(SNG)مشروع البثّ المباشر
 مشروع تذهيب مآذن مرقد السيد محمد بن الإمام علي الهادي (عليهما السلام)
مشروع تذهيب مآذن مرقد السيد محمد بن الإمام علي الهادي (عليهما السلام)
 سرداب الإمام الجواد عليه السلام
سرداب الإمام الجواد عليه السلام
 مستشفى الكفيل التخصصي في محافظة بابل
مستشفى الكفيل التخصصي في محافظة بابل
 مجمع صحيات باب الكف
مجمع صحيات باب الكف
 مستشفى الكفيل التخصصي
مستشفى الكفيل التخصصي
 مشروع الساقي
مشروع الساقي
  مشروع المجموعة الصحّية الأولى
مشروع المجموعة الصحّية الأولى
 مجمّعٍ تعليميّ وتدريسيّ2
مجمّعٍ تعليميّ وتدريسيّ2
 قاعة الإمام الحسن عليه السلام  للمناسبات والمحاضرات
قاعة الإمام الحسن عليه السلام للمناسبات والمحاضرات
 مركز  الكفيل داينمك للعلاج الطبيعي والتأهيل الصحي
مركز الكفيل داينمك للعلاج الطبيعي والتأهيل الصحي
 المجمع التعليمي الجديد لجامعة الكفيل في محافظة النجف الأشرف
المجمع التعليمي الجديد لجامعة الكفيل في محافظة النجف الأشرف
 مزرعةً نموذجيّةً للسدر
مزرعةً نموذجيّةً للسدر
 مركز الصدّيقة الطاهرة(عليها السلام) للنشاطات النسوية
مركز الصدّيقة الطاهرة(عليها السلام) للنشاطات النسوية
 مجمّعٍ مخازن وورش الجمالية
مجمّعٍ مخازن وورش الجمالية
 مشروع تقوية وتطوير جدران وأرضية وسقف سرداب قبر أبي ‏الفضل العباس عليه السلام
مشروع تقوية وتطوير جدران وأرضية وسقف سرداب قبر أبي ‏الفضل العباس عليه السلام
 معملٍ لإنتاج البلوك الإسمنتي المجوّف
معملٍ لإنتاج البلوك الإسمنتي المجوّف
 مشروع إكساء أواوين صحن أبي الفضل العبّاس(عليه السلام)
مشروع إكساء أواوين صحن أبي الفضل العبّاس(عليه السلام)
 مشروع مرآب الكفيل
مشروع مرآب الكفيل
 مشروع برج الساعة
مشروع برج الساعة
 مشروع مخازن السقاء 3
مشروع مخازن السقاء 3
 مشروع أواوين العتبة العباسية المقدسة
مشروع أواوين العتبة العباسية المقدسة
 مشروع محطة العتبة العباسية المقدسة لتحلية المياه وتصفيتها
مشروع محطة العتبة العباسية المقدسة لتحلية المياه وتصفيتها
 مشروع اكساء الحرم والصحن العبّاسي بالمرمر
مشروع اكساء الحرم والصحن العبّاسي بالمرمر
 مشروع المجمع الصناعي والمخزني (السقاء 2 )
مشروع المجمع الصناعي والمخزني (السقاء 2 )
 شباك مرقد أبي الفضل العباس عليه السلام
شباك مرقد أبي الفضل العباس عليه السلام
 مشروع تذهيب قبة ومئذنتي حرم أمير المؤمنين عليه السلام
مشروع تذهيب قبة ومئذنتي حرم أمير المؤمنين عليه السلام
 موكب العتبة العباسية المقدسة على طريق نجف -كربلاء
موكب العتبة العباسية المقدسة على طريق نجف -كربلاء
 مجمّع الكليني لخدمات الزائرين
مجمّع الكليني لخدمات الزائرين
 المختبر الهندسي الإنشائي
المختبر الهندسي الإنشائي
 (SNG)مشروع البثّ المباشر
(SNG)مشروع البثّ المباشر
 مشروع تذهيب مآذن مرقد السيد محمد بن الإمام علي الهادي (عليهما السلام)
مشروع تذهيب مآذن مرقد السيد محمد بن الإمام علي الهادي (عليهما السلام)
 سرداب الإمام الجواد عليه السلام
سرداب الإمام الجواد عليه السلام
نماز جمعه
14/06/2019
خطبه دوم نماز جمعه کربلاء به امامت سید احمد صافی در تاریخ دهم شوال 1440 هجری برابر با بیست و چهارم خرداد 1398 شمسی
مهمترین موضوعات نماز جمعه
  • رزمندگان قهرمانیها و دلاوریهایی از خود در راه نجات کشور برجای گذاشتند و از فداکاریها و از جان گذشتگیها برای دفاع از حریمها و مقدسات دریغ ننمودند و دهها هزار شهید و چندین برابر آن مجروح و جانباز تقدیم کردند... .
  • اما پس از پایان جنگ و تحقق پیروزی آشکار و پاکسازی مناطق مختلف از لوث تروریستها، بار دیگر اختلافات آشکار و پنهان به صفوف احزابی که زمام امور را در دست داشتند؛ رخنه کرد و درگیری میان نیروهایی که خواهان حفظ موقعیت سابق خود بودند و نیروهایی که در طول جنگ علیه داعش سربرآوردند و برای تثبیت حضور و دستیابی به دستاوردهای مشخص تلاش می کردند، بالا گرفت... .
السيد احمد الصافي
خطبة الجمعة
خطبه دوم نماز جمعه کربلاء به امامت شيخ عبدالمهدی کربلایی در تاریخ سوم
خطبة الجمعة
خطبه دوم نماز جمعه کربلاء به امامت سید احمد صافی در تاریخ بیست و پنجم
خطبة الجمعة
خطبه دوم نماز جمعه کربلاء به امامت شیخ عبدالمهدی کربلایی در تاریخ هجده
نایب الزیاره
گالری فیلم
اختتامیه همایش فرهنگی القمر
برپایی دوره های آموزشی ويژه ایتام توسط آستان مطهر عباسی
نامه الکفیل - قسمت دوم
نامه الکفیل - قسمت سوم
نامه الکفیل - قسمت یکم
نامه الکفیل - قسمت پنجم
خطبه اول نمار جمعه کربلای معلی به امامت سید احمد الصافی - 2 جمادی الاول 1439 هـ.ق - 19 ژانویه  2018
نامه الکفیل - قسمت دوم
نامه الکفیل - قسمت یکم
نامه الکفیل - قسمت نهم
نامه الکفیل - قسمت دوم
نامه الکفیل - قسمت سوم
نامه الکفیل - قسمت پنجم
نامه الکفیل - قسمت چهارم
نامه الکفیل - قسمت ششم
خطبه اول نمار جمعه کربلای معلی به امامت شیخ عبدالمهدی الکربلایی - 24 ربیع الثانی 1439 هـ.ق - 12 ژانویه 2018
خطبه دوم نمار جمعه کربلای معلی به امامت شیخ عبدالمهدی الکربلایی - 25 ربیع الثانی 1439 هـ.ق - 12 ژانویه 2018
خطبه دوم نمار جمعه کربلای معلی به امامت شیخ عبدالمهدی الکربلایی - 25 ربیع الثانی 1439 هـ.ق - 12 ژانویه 2018
خطبه اول نمار جمعه کربلای معلی به امامت سید احمد الصافی - 2 جمادی الاول 1439 هـ.ق - 19 ژانویه  2018
خطبه دوم نمار جمعه کربلای معلی به امامت سید احمد الصافی - 2 جمادی الاول 1439 هـ.ق - 19 ژانویه فوریه 2018
خطبه اول نمار جمعه کربلای معلی به امامت شیخ عبدالمهدی الکربلایی - 9 جمادی الاول 1439 هـ.ق - 26 ژانویه 2018
خطبه دوم نمار جمعه کربلای معلی به امامت شیخ عبدالمهدی الکربلایی - 9 جمادی الاول 1439 هـ.ق - 26 ژانویه 2018
خطبه دوم نمار جمعه کربلای معلی به امامت سید احمد الصافی - 15 جمادی الاول 1439 هـ.ق - 2 فوریه 2018
خطبه اولنمار جمعه کربلای معلی به امامت سید احمد الصافی - 15 جمادی الاول 1439 هـ.ق - 2 فوریه 2018
گالری عکس