Türbe'nin Haberleri
Cuma hutbeleri
20/04/2018
Yüce Dini Merceiyet’ten sapkın davranışlara ve bu davranışların Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) mezhebine olumsuz yansımalarına karşı ikaz
Hutbeden önemli satırbaşları
 • Dört bileşen vardır, bunların dördü birden bir arada bulunmalıdır: Sahih (doğru) inanç, meşrû (dinen belirtildiği şekilde) ibadet, miras alınan ayinler ve salih amel ile erdemli ahlak.
 • Bazı insanlar o mezhebi takip edenlerin davranış, tutum ve ahlakını o mezhebin İmamlarının onu takip edenlere verdiği edebin yansıması olarak görür.
 • Ahlak ve tutumlar; o mezhebin liderlerinin edep ve ahlakını yansıtan bir aynadır.
 • İnsanlar Ehlibeyt (Hepsine selâm olsun) mezhebine bağlı bir kimsesinin ahlakında güzellik, sözünde güzellik gördü mü ‘Cafer, Şiilerine böyle edep veriyor’ der. Bu da mezhebin liderleri ve İmamlar’ın itibarına yansır.
 • Başka mezheplerden, dinlerden insanlarla güzel geçinmeniz, hoş sohbet olmanız sizin liderlerinize ve İmamlarınız’a sevgi olarak yansır.
 • Güzel ahlak, hoş muamele, güzel söz ve başkalarına saygı genel ünvana güzel itibar olarak yansır.
 • Size ve liderlerinize saygı olarak yanısıdığı gibi genel ünvana saygı, sevgi, dayanışma ve yardımlaşma esasına dayalı bir birlikte yaşam olarak yansır.
 • İçinizden birinin kötü bir davranışı, kötü bir ahlakı, kötü bir duruşu sadece kendisine yansımaz; genel ünvana da yansır.
 • Çirkin davranışlar genel ünvana çirkinleştirici olarak yansır. Liderlere buğz, kin, düşmanlık, nefret ve güzel olmayan itibar getirir.
 • Çirkin davranışlar bunun gibi hususları genel ünvana da getirir. Başkaları ile bir arada yaşamın kalitesine kötü yansımaları olan şeylere neden olur.
 • Toplum genel ünvana o şahsın davranışına göre tavır alır çünkü. Bu da genel ünvana olumsuz yansır. Böylece kişinin sadece kendi zarar görmez; o ünvanın kimliğini taşıyan herkes zarar görür.
 • Bu zararlı etkilere karşı dikkatli olunuz.
 • Hakiki Şiiliğin bileşenlerinden biri de: sosyal dayanışma, geçim konusunda birbirine yardımcı olma ve toplumun tabakaları açısından (ekonomik yönden uçurum olacak) şekilde fark olmasına izin vermemektir.
Yüce Dini Merceiyet’ten toplumdaki ahlakî sistemde reformun zorunluluğ
Yüce Dini Merceiyet’ten doğru Şii olmanın bileşenleri ve Ehlibeyt’i (H
Yüce Dini Merceiyet’ten işsizliğin toplumdaki etkileri ile çağrışımlar
Niyabet yoluyla ziyaret
Video Galeri
Foto Galeri