Ziyaretçi akınına uğrayan Hindistan’daki I.Emîrilmuminîn Kültür Festivali sergisi tüm hızıyla devam ediyor

Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi tarafından Hz.İmam Ali bin Ebî Talib’in (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı kardeşi Hz.Resûlullah’a,O’na ve paspâk Ehlibeyt’in üzerine olsun) doğumu münasebetiyle 12 -16 Receb 1434 (23-27 Mayıs 2013) tarihleri arasında Lucknow şehrinde, “ Hz.Emîrilmuminin; Risaletin Vasisi ve Ümmetin Emîri” şiarıyla düzenlenen I.Hindistan Hz.Emîrilmuminîn Kültür Festivali için özel olarak hazırlanan sergi ziyaretçi akınına uğradı. Serginin açılışından itibaren sadece iki gün geçmesine rağmen toplam ziyaretçi sayısı 10 bini geçti.

Serginin ziyaretçileri tarafından gösterilen büyük rağbetin ve ziyaretçilere etki eden çekimin sebebinin Mukaddes Türbe tarafından üretilen ve Hz.Emîrilmuminîn’in (Aleyhisselâm) doğumu münasebetiyle uyumlu ve mukaddes mekânlardan esintiler taşıyan çalışmalar olduğu belirtildi. Foto galeriler,yarışmalar ziyaretlere kayıt ve yayınların ziyaretçilerin sayısının katkı sağladı. Çadır, kendini ziyaret edeni bağlarcasına birçok özellikle dopdoluydu.

Konuyla ilgili olarak Uluslar Arası El-Kefil Ağı’na konuşan Mukaddes Hz. Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi Festival Hazırlık komitesi başkanı Rızvan Selâmi şunları söyledi: “ Bu sene ilki düzenlenen Festival kapsamındaki serginin gerçekleştiği çadır, ziyaretçilerin yoğun ilgisine sahne oldu. Konuklar (yapılan çalışmalar karşısında) beğenilerini ve hayranlıklarını dile getirdiler. Birçoğu, Mukaddes Hz. Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi’ne özel ayrılmış olan ziyaretçi defterine duygularını (bizimle paylaşarak) kayda geçirdi, Mukaddes Türbenin ürettiklerinden övgüyle söz etti ve Mukaddes Hz. Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi Düşünsel ve Kültürel İşler Bölümü tarafından üretilen çok sayıda yayından, bilhassa da Urdu diline çevrilen yayınların ortaya konmasında harcanan emekleri takdir ettiğini ifade etti.”

“(Mukaddes Hz. Abbas – Aleyhisselâm) Türbesi tarafından kurulan çadırda; çocuklara özel alan da dahil olmak üzere birçok alana yönelik yapmış olduğu yayın sergiledi. Bunun yanı sıra Ehlibeyt İmamları’na (Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerlerine olsun) ait beş ziyaretname (ziyaret duası metni); Urdu diline çevrilmiş ve üzerlerinde her bir mukaddes ziyaretgâhın güzel birer görüntüsü de yerleştirilmiş olarak onbinlerce nüsha (sergide hediye olarak dağıtılmak amacıyla) bastırıldı. ”

Sergi için yayın anlamında bazı özel hazırlıklar yapıldığını bildiren Selâmi; "Müşterek inançlar Serisi" adlı kaynağın yanı sıra, resimli çocuk hikayeleri ve sergiye gelecek olan gayrimuslim hintliler için, İslam'ı tanıtan ve Allah-u Teâlâ'nın tekliğini (Tevhid) inancını isbat eden bir kitapçığın da çevrilip bastırıldığını söyledi.

Mukaddes Türbe tarafından yayınlanan "Müşterek İnançlar Serîsi"; Ehlibeyt (Allah'ın en ulvî salât-u selâmı başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) ekolü ile sahabe ekolu arasındaki konuları karşılaştırmalı olarak inceleyen 7 ciltlik Arapça bir eser olup tüm nushaları Urdu dilinden Arapçaya çevrilmiş ve standlarda yerini almıştır.

Sergideki diğer detaylarla ilgili olarak şu açıklamalar yapıldı:

“ İnternet Şubesi bünyesindeki üç boyutlu animasyon birimi tarafından yapılan “Mubahele Olayı” adlı animasyon filminin bulunduğu binlerce DVD nüshası ve söz konusu bölüm bünyesinde görev yapan Kurgu ve Video Çekim Şubesi tarafından hazırlanmış; Aşûrâ’ya ya da Mukaddes mekânlara yönelik başka fotoğraflar ile bazı mersiye kliplerini ihtiva eden bir başka DVD’nin (diğer DVD ile aynı miktarda üretildi) nüshaları dağıtıldı.”

“Sergi geniş ekranlarla donatılarak bu ekranlarda İnternet Şubesi Üç boyutlu animasyon birimi tarafından hazırlanmış olan “ Necran Hıristiyanları ile Mubahele Olayı” adındaki animasyon filmi gösterildi. Kurgu ve Video Çekim Şubesi tarafından hazırlanmış olan Huseynî mersiye klipleri hazırlanmıştı, onlar da yine (söz konusu ekranlarda) gösterildi. Hazırlanan klipler de film ile birlikte Urdu diline çevrilmişti. Bunlara ilaveten, bilgisayarlar (kurularak) birinde Uluslar Arası El-Kefil Ağı’nın Urdu dilindeki sitesi ve diğerinde de; Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın bölümlerine ait üç boyutlu fotoğrafları sergilendi.”

Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi İnternet Şubesi sorumlusu Seyyid Hayder Talib Mâmise; Ehlibeyt’i (Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerlerine olsun) seven farklı mezhep ve meşreplere mensup kalabalığın, niyabet yoluyla ziyarete kayıt amacıyla hazırlanan kartları kapışarak kısa sürede tükettiğini söyledi. Mâmise, yaşanan kalabalık,telaş ve yoğun rağbetin; ziyaretçilerin gönüllerinin derinlerine işlemiş olan Ehlibeyt (Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerlerine olsun) sevgisinin dışa vurumu olduğunu söyledi. Mâmise ayrıca, mezhep ve meşrepleri farklı olduğu halde, Ehlibeyt (Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerlerine olsun) sevgisi çatısı altında birleşen konukların; niyabet yoluyla ziyaret programı için hazırlanmış olan kartların başında kalabalık oluşturarak kısa sürede tükettiklerini aktardı. Mâmise, (Niyabet yoluyla ziyaret programı) deneyimini; Mukaddes mekanları ziyaret etmek için Irak’a gelmeleri hususunda engeli bulunan müminlere şartlar ne kadar zorlu ve mesafe ne kadar uzak olursa olsun ziyaret imkanı sağlaması açısından, hem kendi türünün ilk örneği, hem de ileriye yönelik bu mecrada atılacak adımlara öncülük edici nitelikte bir çalışma olarak tanımladı.

Konuklar ayrıca, Çadır için özel olarak, ziyaretçiyi sanki Mukaddes Türbelerde geziniyormuş gibi hissi vermek amacıyla tasarlanmış; üzerlerindeki Kur’ân-ı Kerîm kitabeleri ve Hz.Emîrulmuminîn İmam Ali'nin (Salawâtullah Aleyh) mubarek doğumu ile uyumlu olarak yapıştırılmış özel fotoğraflar bulunan, Kerbelâ'daki Mukaddes Türbelerin hacimce küçültülmüş eyvanlarını içeren dekorun da, bir başka özel etki bırakan etken olduğu hususunda görüşlerini bildirdiler.

Çadır etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “niyabet yoluyla ziyaret” programına katılmak isteyen yüzlerce mümin; kayıt masa ve kartlarına akın etti.

Uluslar Arası El-Kefîl Ağı’na ismini kurulan dokunmatik bilgisayara e-maillerini kayıt yoluyla ya da Hz.Emîrilmuminîn (Salawâtullah Aleyh) Çadırı’ndaki kayıt masalarına isimlerini yazdırmak suretiyle kaydetmek için akın eden müminler için; başta doğumu vesilesiyle olmak üzere Hz.İmam Ali (Salawâtullah Aleyh), Hz.Ebulfazl Abbas (Aleyhisselâm) ve Paspâk Ehlibeyt (Allah’ın en ulvi salât-u selâmı başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) ziyaret edilip dert ve hacetleri için O’nun (Aleyhisselâm) yanı başında Allah’a (Celle Celâluhû) dua edilecek ve namaz kılınacak.

Niyabet yoluyla ziyaret nedir?

Bu çalışma; dünyanın farklı yerlerinde bulunmakta olan ama Mukaddes Kerbelâ şehrine gelemeyen, Hz.Ebulfazl (Allah’ın selâmı O’nun üzerine olsun) için iştiyâk ile yanıp tutuşan, O’nunla birlikte hayatına yeni bir sayfa açmak, dünyevi ve uhrevi ihtiyaçların giderilmesinde O’nun vesile olmasını ya da bunların hepsini birden gerçekleştirmeyi isteyen Ehlibeyt (Allah’ın en güzel salât ve selâmı onlara olsun) Âşıkları’na ayrılmıştır. Kendi adına, ailesi,akrabaları veya sevdikleri adına, ölü ya da diri fark etmeksizin kimin adına olursa olsun, ziyaret; niyabet yoluyla (bir başkasının adına), Hz.Abbas (Allah’ın selâmı O’nun üzerine olsun) Türbesi’nin bu alanda özel olarak görevlendirilmiş olan hizmetkârı tarafından, bizzat Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) Kabr-i Şerîfleri’nin yanı başına gidip ziyaret merasimi gerçekleştirmesi, iki rekat namaz kılması ve dua etmesi şeklinde yapılmaktadır. Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi Düşünsel ve Kültürel İşler Bölümü İnternet Şubesi tarafından hazırlanan bu çalışma sadece Hz.Ebulfazl Abbas (Aleyhisselâm) ile kısıtlı kalmamış olup üç farklı ( El-Kefil, Askeriyeyn ve BakîĞerkad) siteye ve Arapça,İngilizce, farsça dillerinde niyabet yoluyla ziyaret sayfası ayrılarak; İmam Hâdi, İmam Hasan Askeri, İmam Hasan, İmam Zeynel Âbidîn, İmam Cafer-i Sâdık (Allah’ın en güzel salât-u selâmı onlara ve Ehlibeyt’in diğer pâk mensuplarına olsun) ile Bakî’de defnolunmuş olan, (Ümmül Benîn, Hz.Hamza, Hz.Amine vs.) Ehlibeyt (Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerlerine olsun) yakınlarının mezarlarını ziyaret imkanı da sağlanmıştır. Kayıtları internet ortamında ve doğrudan yapılan ziyaretlerin; özel münasebetlere (Aşûra, Erbaîn, Gadir-i Hum, Masumların – Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerlerine olsun – şehadetleri ya da doğumları vs.) yönelik olanları olduğu gibi, herhangi bir münasebetin olmadığı zamanlarda da gerçekleştirilmektedir.

İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) davasıyla tanıştırmak ve zalimler ile dini tahrif etmeye çalışanlara karşı gerçekleştirdiği ayaklanmasının temelini oluşturan fikirlerini yaymak amacıyla; Mukaddes Hz. Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi Kültürel ve Düşünsel İşler Bölümü bünyesinde görev yapan Kültür ve Uluslar arası medya bölümü tarafından, İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) kıyamının bir özeti, Urdu ve İngilizce dillerinde yazıldı. Ardından yazılan yazılar özel levhalara yerleştirilerek sergideki özel bölümüne konuldu.

İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) Kabr-i şerîfleri’nin tarih boyunca uğradığı inşa ile yıkım ve düşmanlık aşamalarını tanıtmak amacıyla; söz konusu bölümün İnternet Şubesi bünyesinde görev yapan Üç Boyutlu Grafik Tasarım Birimi tarafından birtakım resimler tasarlandı.Söz konusu resimlerin tarihe uygun ve doğru çizilebilmesi için mezkur çalışma; Türbenin Kültür ve Uluslar Arası Medya Şubesi ile tarih araştırmacısı Said Reşid Zumeyzem’in işbirliği doğrultusunda gerçekleştirildi.

Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi ayrıca Mukaddes mekânların da birbirinden güzel fotoğraflarının bulunduğu bir sergi daha hazırladı. Hindistan'da Ehlibeyt (Allah'ın en ulvî salât-u selâmı başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsinin üzerine olsun) hasreti çeken müminler için Mukaddes mekânlara ait bir galeri daha kurdu ve hepsine özel bir bölüm ayırdı. Bölüm ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

“Hz.Emîrulmuminîn (Salawâtullah Aleyh) Çadırı” sergisi Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi tarafından gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların ve yapıtların sunulduğu, özel sergi olup 5 gün sürecektir. Organizasyon Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi ile Hindistan'daki Ehlibeyt (Allah'ın en ulvî salât-u selâmı, başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) mektebine mensup kurumlarla işbirliği içinde düzenlenmiş olup dil,din ve ırk ayrımı gözetmeden insan olan herkes muhatap alınmış ve Ehlibeyt’in (Allah’ın en güzel salât- u selâmı üzerlerine olsun) hidayet önderleri ile, hususen de Hz.İmam Emîrulmuminîn (Aleyhisselâm) ile tanıştırmak amacıyla yapılmıştır. Sergilenen çalışmalarının anlatımlarının Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi’nde bizzat çalışmakta olan görevliler tarafından gerçekleştirildiği sergi boyunca ziyaretçilere; Mukaddes mekanları ve Ehlibeyt’i (Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerlerine olsun) anlatan yazılı,görsel ve elektronik materyallerden oluşan hediyeler verildi.

Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: