تداوم برگزاری دوره های «آموزش مجازی» توسط بخش آموزش عالی آستان قدس عباسی

واحد آموزش مستمر وابسته به بخش آموزش عالی آستان قدس عباسی برگزاری دوره های مرتبط با فناوری آموزش اینترنتی را به دلیل نیاز به استفاده از آن در شرایط فعلی ادامه می دهد.

این برنامه شامل مکانیزم تولید محتوای اینترنتی و برنامه های مدیریت نرم افزارهای آموزشی است و واحد آموزش مستمر برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی ویژه مدرسان مجموعه آموزشی العمید را ادامه می دهد.

امير السعدی، مسئول واحد آموزش پیوسته در بخش آموزش و پرورش گفت، هدف از این دوره آموزش فرآیند آموزش الکترونیک و ‌نحوه استفاده از نرم افزارهای آموزشی الکترونیک به پرسنل و چگونگی تهیه محتوای آموزشی الکترونیک متناسب با نیازهای عصر جدید است.

السعدی گفت، این دوره چند روز ادامه خواهد داشت و به سه بخش تقسیم می شود. این دوره آموزش همزمان و‌مشتمل بر چند طرح و‌ برنامه است.

شایان ذکر است، بخش آموزش عالی آستان قدس عباسی اخیرا تلاشهای خود را برای آموزش به واسطه محتوای الکترونیک بیشتر کرده است تا بیشترین بهره را از تکنولوژی جدید ببرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: