توزیع خرماهای بین الحرمین میان زائران و بیماران کرونایی

پرسنل واحد درختکاری و تزئینات در بخش بین الحرمین اقدام به چیدن محصولات خرمای درختان نخل موجود در بین الحرمین و سایبانها و توزیع آن میان زائران و بیماران کرونایی بستری در بیمارستان و دسته های عزاداری نمودند.نافع الموسوی، رئیس بخش بین الحرمین در مصاحبه با شبکه جهانی الکفیل گفت: پرسنل واحد درختکاری و تزئینات بخش بین الحرمین هرساله اقدام به چیدن خرمای درختان نخل موجود در بین الحرمین و توزیع آن میان زائران می نمایند. اما امسال چیدن خرماها همزمان با حضور زائران و دسته های عزاداری شد پس اقدام به چینش و توزیع آنها میان زائران پس از شستشو نمودیم.

شایان ذکر است، درختان نخل یکی از مهمترین مناظر سبزی است که جلوه زیبایی به این محیط داده است و مدیریت بخش بین الحرمین سیستم آبیاری خاص، کوددهی و مبارزه با آفات از طریق بهترین انواع حشره کش ها را دنبال می کند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: