واحد ارتباطات و فناوری اطلاعات: طرح کاملی برای راهنمایی گمشدگان در اربعین وضع نمودیم

مسئول واحد ارتباطات و فناوری اطلاعات وابسته به بخش پروژه های آستان قدس عباسی تاکید کرد، طرح کاملی برای راهنمایی گمشدگان در اربعین وضع گردیده است.

مهندس فراس عباس حمزه، مسئول واحد ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت، این طرح با همکاری واحد روابط دانشگاهی و مدارس، برخی بخشهای آستان قدس عباسی و نیز با همکاری آستان قدس حسینی، پلیس کربلا و بیمارستان الحسینی وضع و به موجب آن بیش از 45 مرکز در همه مسیرهای منتهی به شهر کربلا مستقر شده است که مسئولیت راهنمایی زائران گمشده وبالاخص کودکان و سالمندان و رساندن آنها به خویشاوندانشان را به عهده دارد. این امر با استفاده از روشها و مکانیزم های نوینی صورت می گیرد که انجام مسئولیت کارکنان را سهولت می بخشد.

وی گفت: به منظور آگاهی از خدمات این مرکز نشست وسیعی با حضور نمایندگانی از طرفهای شرکت کننده در این طرح ترتیب داده شد.

فراس اظهار داشت، پرسنل واحد با همکاری آستان قدس عباسی تدابیری را برای ذخیره اطلاعاتی که به دست مراکز می رسد اندیشیده و این مراکز را به وسایل ارتباطی، رایانه های مجهز به خطوط اینترنت جهت ارتباط با اتاق کنترل مرکزی و راهنمایی گمشدگان، صفحات نمایشگر اسامی و هویت گمشدگان، خودروهای انتقال افراد گمشده به سالن پذیرش گمشدگان یا خانواده هایشان بعد از شناسایی آنها مجهز نموده است.

وی ادامه داد: ما سالنها و مراکزی را برای پذیرش گمشدگان خصوصا کودکان و تجهیز آنها به ملزومات مورد نیازشان همچون اسباب بازی و لباس فراهم نمودیم.

فراس عنوان کرد، این مراکز بواسطه شبکه ارتباطی ویژه با یکدیگر ارتباط خواهند داشت و همه به اتاق کنترل مرکزی آستان قدس عباسی متصل می شوند که همه اطلاعات گمشدگان از طریق آن وارد می شود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: