غرفه آستان قدس عباسی در نمایشگاه کتاب عراق، محلی برای برگرفتن توشه معنوی و معرفتی از نگاه بازدیدکنندگان

بازدیدکنندگان از غرفه آستان قدس عباسی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب عراق که در محل نمایشگاه بین المللی بغداد، پایتخت کشور در حال برگزاری است، این غرفه را یک پایگاه مهم برای برگرفتن توشه معنوی و معرفتی و فرصتی برای اطلاع از پروژه های فکری و عمرانی آستان قدس عباسی برشمردند.

محمد الاعرجی، مسئول واحد نمایشگاهی و سرپرست این غرفه که بخش امور فکری و فرهنگی و بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی در آن شرکت دارند، در مصاحبه با شبکه جهانی الکفیل گفت: واکنش بازدیدکنندگان از غرفه مثبت و عامل انگیزه بخشی برای پیشرفت ما در مشارکت های بعدی بود.

وی گفت، بازدیدکنندگان از غرفه علاوه بر برگزیدن آثار متناسب با رویکردهای فکری و فرهنگی شان، پرسشهای مرتبطی را مطرح و توضیحاتی را در خصوص آستان قدس عباسی و پروژه‌های فکری و عمرانی آن خواستار شدند.

شایان ذکر است، مشارکت آستان قدس عباسی در این نمایشگاه، مکمل مشارکت‌های پیشین آن و از ویژگی تنوع و تمایز برخوردار است. در این دوره بیش از ۳۰۰ اثر متنوع که همگی آنها از تالیف گرفته تا چاپ از محصولات آستان قدس است ارائه شد که این امر، غرفه آستان را از دیگر غرفه های شرکت کننده متمایز ساخته است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: