“Bin aydan daha hayırlıdır…” Üçüncü Kadir gecesi, fazileti ve amelleri

Kadir gecesi gecelerin en üstünüdür. Sevapların ve ecirlerin kat be kat fazla verildiği bu gece Ramazan-ı Şerîf’in on dokuzuncu, yirmi birinci ve yirmi üçüncü gecesi arasında gizlenmiştir. Yirmi üçüncü gece diğer iki geceden daha üstündür. Birçok rivayetten her işin takdir edildiği gecenin bu gece olduğu anlaşılmaktadır.

Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “… Ramazan ayı ayların efendisidir; Kadir gecesi de gecelerin efendisidir…” Yine aynı şekilde Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) şöyle de buyurduğu rivayet olunmuştur: Kadir gecesini inanarak ve (ecrini Allah’tan bekleyerek) uyumadan (ibadet ile) geçiren kimsenin Allah geçmiş günahlarını bağışlar.”Bu gecenin amelleri iki kısımdır. İlk kısım diğer geceler ile ortak olan kısımdır.1- Gusül: Güneş battığında yapılması ve onunla akşam ile yatsı namazının kılınması daha faziletlidir.2-İki rekat namaz: Her bir rekatta Fatiha suresi ve ardından yedi kez ihlas suresi okunur. Namazın selâmını verdikten sonra da yetmiş defa “Estâğfirullahe ve Etûbu ileyh/ Allah’tan mağfiret diliyor ve O’na tövbe ediyorum” denir. Hadîs-i Şerîf’te şöyle geçmektedir: “Her kim bunu yaparsa o kims yerinden kalkmadan hem o hem ebeveyni bağışlanır.”3- Kur’ân-i Kerîm’i açıp önüne yerleştirip şu duayı okumak:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكِتابِكَ الْمُنْزَلِ، وَما فِيهِ وَفِيهِ اسْمُكَ الْأَكْبَرُ، وَأسْماؤُكَ الْحُسْنى‏ وَما يُخافُ وَيُرْجى‏، أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ عُتَقائِكَ مِنَ النَّارِAnlamı: “Allah’ım indirdiğin kitabın, içindekilerin, içindeki en büyük ismin, en güzel isimlerin ve içinde ondan korkulan ve olması umulan (her şeyin) hakkı (hürmeti için) beni ateşten azad ettiklerinden kıl!” Sonra Allah-u Teâlâ’dan ihtiyaç ve dilekleri dilenir.4- Mushaf-ı Şerîf’i başın üstüne koyup Kur’ân ve Ehlibeyt’i (Allah'ın selâmı hepsine olsun) vesile kılarak Allah-u Teâlâ’dan dileklerini dilemek. Mushaf başın üzerine konduktan sonra şöyle dua edilir:اللَّهُمَّ بِحَقِّ هَذَا الْقُرْآنِ وَ بِحَقِّ مَنْ أَرْسَلْتَهُ بِهِ وَ بِحَقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مَدَحْتَهُ فِيهِ وَ بِحَقِّكَ عَلَيْهِمْ فَلا أَحَدَ أَعْرَفُ بِحَقِّكَ مِنْكَAnlamı: “Allah’ım bu Kur’ân’ın hakkı için, O’nunla gönderdiğin elçin hakkı için, O’nda övdüğün her müminin hakkı için ve Senin onların üstündeki hakkın için; zira Senin hakkını senden daha çok bilen kimseyi tanımıyorum”

Sonra da on defa “Bike ya Allah”.On defa “Bi-Muhammedin”.On defa “Bi- Aliyyin.”On defa “Bi-Fatimete”.On defa “Bil-Haseni”.On defa “Bil-Huseyni”.On defa “Bi-Aliyyibnil Hüseyni”.On defa “Bi-Muhammed ibn-i Aliyyin”.On defa “Bi-Ca’fer ibn-i Muhammedi”.On defa “Bi-Musa ibn-i Ca’fer”.On defa “Bi-Aliyyibn-i Musa”.On defa “Bi-Muhammed ibn-i Aliyyin”.On defa “Bi-Aliyyibn-i Muhammed”.On defa “Bil-Hesen ibn-i Aliyyin”.On defa “Bil-Hucceti”.Deyip sonra da dilek ve ihtiyaçlarını söylemek. Bu Allah’a kendi zâtının, Kur’ân-i Kerîm’in ve On dört Pâk Masum’un (Allah'ın selâmı hepsine olsun) O’nun nezdindeki hakkının hatırına dileklerinizi gerçekleştirmesi için yapılan bir duadır.5-Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) bu geceye özel ziyaretini okumak. Rivayetlerde şöyle geçmektedir: “Kadir gecesi olduğu vakit bir kimse yedinci semâdan, arşın karnından Allah’ın Hz.Huseyn’in (O’na selâm olsun) kabrini ziyaret edne kimseleri bağışladığını ilan eder.”6-Bu üç geceyi uyumadan ibadet, zikir ve Kur’ân-i Kerîm tilaveti ile geçirmek. Bir hadiste şöyle geçmiştir: “Her kim Kadir gecesinin uyumadan ibadet ile geçirirse o kimsein günahları bağışlanır; günahları gökteki yıldızların sayısınca, dağların ağırlığınca ve denizler kadarınca olsa bile.”1- Yüz rekat namaz kılmak. Fazileti pek çoktur. Her rekatta Fatiha sûresinden sonra on defa ihlas suresi okumak müstehaptır.

2- Mefâtîh-ul Cinân kitabında geçen ve şöyle başlayan duayı okumak:

اَللّـهُمَّ اِنّي اَمْسَيْتُ لَكَ عَبْداً داخِراً لا اَمْلِكُ لِنَفْسي نَفْعاً وَلا ضَرّاً، وَلا اَصْرِفُ عَنْها سُوءاً...3- Cevşen-i Kebîr duasını okumak. Bkz. Mefâtîh-ul Cinân

İkinci kısım ise bu geceye has olan amellerdir:İlki: Ankebut ve Rum Sûrelerini okumak. Hz. İmam Sâdık’tan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şöyle rivayet edilmiştir: “Bu iki Sûreyi bu gecede okuyan kimse Cennet ehlinden olur.”İkincisi: Duhan Sûresini okumak.Üçüncüsü: Bin defa Kadir Sûresini okumak.Dördüncüsü: Muhammed b. İsa’nın Salihlere (Hepsine selâm olsun) dayandırdığı bir rivayete göre “Allahume Kûn liVeliyyike...” diye başlayan Ferec Duası’nı okumak. Rivayette Ramazan’ın yirmi üçüncü gecesinde bu duanın ayakta, secdede, oturarak, her halde okuması tavsiye edilmiştir. Rivayette bu duanın sadece bu gecede değil, Ramazan’ın tümünde ve hatta her ne zaman olursa olsun kişinin aklına geldiğince okunması söylenmiştir.

Beşincisi: Şu duayı okumak.“اللَّهُمَّ امْدُدْ لِي فِي عُمْرِي، وَأَوْسِعْ لِي فِي رِزْقِي، وَأَصِحَّ لِي جِسْمِي، وَبَلِّغْنِي أَمَلِي، وَإِنْ كُنْتُ مِنَ الاَشْقِياءِ فَامْحُنِي مِنَ الاَشْقِياءِ وَاكْتُبْنِي مِنَ السُّعَداءِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتابِكَ المُنْزَلِ عَلى نَبِيِّكَ المُرْسَلِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ”“يَمْحُوالله ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ اُمَّ الكِتابِ”Okunuşu: “Allahummem-dud fî Umrî, ve evsî’ aleyye rizqî, ve esihha lî cismî, ve belliğnî emelî, ve in kuntu minel-eşqiyâ femhunî minel-eşkiyâ vektubnî mines-suedâ, fe’inneke qulte fi kitabikel-munzeli ala nebiyyikel-mursel, Salavâtuke Aleyhi ve Âlihi “Yemhullahu ma yeşâ’u ve yusbitu ve indehu ummul Kitâb””Anlamı: Allah’ım ömrümü uzat, rızkımı genişlet, bedenime sağlık ver (daha sağlıklı yap), umduğuma eriştir, eğer şakîlerden (bedbahtlardan) isem beni şakîlerin arasından sil ve beni saîdlerin (bahtı açıkların) arasında yaz. Zira Sen Gönderilmiş Peygamberin’e indirilmiş olan Kitabın’da şöyle dedin: “Allah dilediğini siler, (dilediğini de) sabitler ve kitapların Anası O’ndadır (O’nun katındadır” (Rad Sûresi 39)Altıncısı: Şu duayı okumak:“اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِيما تَقْضِي وَتُقَدِّرُ مِنَ الْأَمْرِ الْمَحْتُومِ وَفِيما تَفْرُقُ مِنَ الْأَمْرِ الْحَكِيمِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَفِي الْقَضاءِ الَّذِي لا يُرَدُّ وَلا يُبَدَّلُ، أَنْ تَكْتُبَنِي مِنْ حُجّاجِ بَيْتِكَ الْحَرامِ، الْمَبْرُورِ حَجُّهُمْ، الْمَشْكُورِ سَعْيُهُمْ، الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمْ، الْمُكَفَّرِ عَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمْ، وَاجْعَلْ فِيما تَقْضِي وَتُقَدِّرُ أَنْ تَطِيلَ عُمْرِي، وَتُوَسِّعَ عَلَيَّ فِي رِزْقِي”Okunuşu: Allahummec’al fîma tekdî ve tukaddir, minel-emril mahtûmi ve fîma tefruku minel-emril hakîmi fî leyletil-kadr; ve fil- kadâ-il-lezî la yureddu vela yubeddel, en tektubenî min huccâci beytikel-harâm, el-mebrûri haccuhum, el-meşkûrî sâyuhum, el-mağfûrî zunûbuhum, el-mukefferu enhum seyyi’âtuhum, vec’al fîma tekdî ve tukaddiru en tutîle fî umurî ve tuvessîa aleyye rizkî,”Anlamı: “Allah’ım Kadir gecesinde hükmedip takdir buyurduğun, ayrıştırdığın ve geri çevrilmeyip değişmeyecek olan (o) işte (yazgıda) beni; hacları (güzelce) kabul edilmiş, çabalarına teşekkür edilmiş (mükafatı verilmiş), günahları bağışlanmış, kötülükleri (affedilmiş) hacılarından kıl. Ve hükmedip takdir buyurduğun o (yazgıda) ömrümü uzat, rızkımını genişlet”Yedincisi: Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ziyareti

Sekizincisi: Yüz rekat namaz kılmak. Çokça fazileti vardır ve hadislerde buna vurgu yapılmıştır.

Dokuzuncusu: Ramazan-ı Şerîf’in yirmi üçüncü gecesi duasını okumakOnuncusu: Aşağıdaki duayı okumak. Okurken elini semâya açmak.Bu duanın ayakta, rükûda, secdede ve oturarak okunması, tekrar tekrar okunması ve Ramazan’ın son gecesinde de okunması tavsiye edilmiştir.“اللَّيْلَةَ اللَّيْلَةَ يا مُدَبِّرَ الاُمُورِ، يا باعِثَ مَنْ فِي القُبُورِ، يا مُجْرِيَ البُحُورِ، يا مُلَيِّنَ الحَدِيدِ لِداوودَ، صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَافْعَلْ بِي كَذا وَكَذا"”Okunuşu: Ya Mudebbir-el umûr, ya bâise men fil-qubûr, ya Mucriyel-buhûr, Ya Muleyyin-el Hadîdi liDavûd, Salli Alâ Muhammedin ve Âl-i Muhammed vef’al bî kezâ ve kezâ (Burada kezâ ve kezâ yerine dilek ve ihtiyaçlar söylenir) el-Leylete el-Leyle...”Anlamı: “Ey işlerin müdebbiri (işleri düzenleyip tasarlayan), ey kabirlerdekileri diriltecek olan, ey denizleri akıtan (akmasını sağlayan), ey Davûd için demiri yumuşatan, Muhammed ve Âl-i Muhammed’e (Muhammed Hanedânı’na, soyuna) salât eyle ve bana şunu şunu yap, bu gece, bu gece...”

On birincisi: Ramazan’ın yirmi üçüncü gecesi namazını kılmak. Sekiz rekatır. İkişer ikişer kılınır. Rekatların her birinde Fatiha ve okunması namazı ağırlaştırıp zorlaştırmayacak (kısa, kolay) bir Sûre okumak.

Deâimul İslam kitabında Allah Resûlü’nün (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk Ehlibeyti’ne salât eylesin) son on gecesinde yatağını katladığı, yirmi üçüncü gecesinde de ailesini uykudan uyandırmak için yüzlerine su serptiği ve Hz.Fatıma’nın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) da o gece ailesinin uyumasına izin vermediği nakledilmiştir. Kitaba göre Hz.Fatıma (Allah’ın selâmı üzerine olsun) bunu da onlara uyku bastırmaması için ailesine az yemek vererek yapıyor, gündüz onlara uyumalarını emrediyor ve şöyle buyuruyordu: “Bu gecenin hayrından mahrum edilen kimse mahrum kimsedir.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: