برگزاری مسابقه بهترین مقاله در قاره سیاه از سوی آستان قدس عباسی

مرکز مطالعات آفریقا وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی، مسابقه بهترین مقاله آفریقا را به منظور مشارکت در توسعه روابط با این قاره در زمینه های ذیل برگزار کرد:
نخست: مذهبی.

دوم: ادبی و فرهنگی.

سوم: سیاسی.

چهارم: اقتصادی.

پنجم: اجتماعی.

ششم: فکری.

هفتم: قرآنی.

هشتم: شخصیت های آفریقایی.


شرایط و ضوابط مسابقه:
- تعداد کلمات هر مقاله (400) الى (1200) کلمه باشد. مقالاتی که کمتر یا بیشتر از این میزان باشد از سوی مرکز پذیرفته نمی شود.
- مقاله انحصاری باشد و قبلاً در جای دیگری چاپ نشده باشد.
- موضوع مقاله محدود به قاره آفریقا باشد.
- مقاله دارای طرح جدید و مبتنی بر مبانی علمی باشد.
- مقاله از سایت های اینترنتی نقل شده باشد.
- مقاله به زبان عربی با وضوح معنا و خالی از هرگونه خطا و اشتباه نوشته شود.
- مقاله مختصر و به دور از تفاصیل باشد.
- مقاله در قالب(word) نوشته شود.
- در ابتدای مقاله شرکت‌کننده اطلاعات خود شامل نام، نام کشور، ایمیل و سمت علمی را بنویسد.
- مقالات از سوی کمیته داوری ویژه در مرکز ارزیابی می شود.
- مقالات از طریق حساب کاربری شماره تلفن (07719889123) یا ایمیل به نشانی : AFRICANCENTER22@gmail.com ارسال شود.


مرکز مطالعات آفریقا اعلام کرده که آخرین مهلت دریافت مقالات 30 خرداد 1400 است. همچنین جوایز نقدی برای سه برنده برتر به همراه اهدای لوح مشارکت در نظر گرفته است. این مقالات در آثار علمی مرکز به چاپ می رسد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: