برگزاری کارگاههای آموزشی برای جوانان از سوی مرکز نشست القمر

مرکز نشست فرهنگی القمر وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی کارگاه های آموزشی را برای گروهی از جوانان در محورهای مختلف به میزبانی مرکز فرهنگ و توسعه القبس در بغداد برگزار کرد.

این کارگاهها در افزایش اندوخته های فکری و معرفتی آنها و اثربخش تر نمودن این افراد در جامعه سهیم بود.

این کارگاه ها و جلسات که در سایه شرایط فعلی ناشی از بحران کرونا برگزار می شود، همچون ابزارهای معرفتی و تشویقی برای قادر سازی جوانان به شکستن سلطه شکست و عبور به سمت موفقیت و تحقق آرمان های مشروع خود است.


حارث الداحی، رئیس این مرکز به شبکه الكفيل گفت: موسسه فرهنگ و توسعه القبس از موسسات فعال و اثرگذاری است که در جذب جوانان و مشارکت در ارتقای سطح فرهنگی و فکری آنها تلاش می‌کنند و اهداف و پروژه های مشترکی با مرکز ما دارد؛ از جمله برپایی فعالیت‌های فرهنگی و فکری همچون سخنرانی ها، سمینار ها، کارگاه ها و غیره.


وی ادامه داد: از جمله فعالیت‌هایی که اخیراً برگزار شده است بر پایی دو کارگاه تحت عنوان (هوش مالی و فرصت های کاری) و (خروج از حیطه شکست) بود.

در پایان این کارگاه که با پرسشها و پاسخهایی همراه بود،
موسسه القبس و شرکت کنندگان از آستان قدس عباسی بخاطر اهتمام به فرزندان ملت عراق قدردانی کردند و این کارگاهها را ارزشمند و مفید خواندند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: