برنامه آستان قدس عباسی برای هماهنگ کنندگان آموزشی آن

بخش آموزش عالی در آستان قدس عباسی برنامه آموزشی را برای هماهنگ کنندگان آموزشی خود به منظور توسعه مهارت ها و توانمندی های آنها در تحلیل برنامه های درسی و آشنایی با ساز و کارهای مورد استفاده در طراحی آنها آغاز کرد.

حسن الجذيلی، مربی این دوره گفت، بخش اول برنامه شامل ارائه شرح کاملی از اقدامات ارزیابی مفاهیم قوانین درسی، اصول و تئوری های آن بود.

وی ادامه داد: طی روزهای آتی یک برنامه عملی توسط مربیان از طریق ارزیابی ابزارهای شناختی برحسب تخصص‌ها و طبق جدولی که مورد توافق قرار می گیرد اجرا خواهد شد.
الجذيلی اظهار داشت، مرحله آتی شامل انتقال تجربیات و مهارت هایی که هماهنگ کنندگان در ارزیابی قوانین تحصیلی کسب نموده اند به کادر آموزشی در مدارس مجموعه آموزشی العمید خواهد بود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: