برگزاری اولین فعالیت نشست فرهنگی القمر در استان کرکوک

مرکز نشست فرهنگی القمر وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی اولین فعالیت فرهنگی خود در استان کرکوک را تحت نظارت نمایندگی مرجعیت عالی دینی برگزار کرد.

طی این فعالیت، مجموعه ای از کارگاهها برای شرکت کنندگان برگزار شد که در افزایش اندوخته فکری و معرفتی آنها سهیم است.

در همین راستا، حارث الداحی، رئیس مرکز به شبکه الکفیل گفت: حضور در این استان که به منزله عراق کوچک است در چارچوب طرح مرکز بوده و این نخستین فعالیت در آنجا به شمار می رود. امیدواریم این طرح در روزهای آتی مناطق بیشتری را در بر گیرد.

این فعالیت تحت نظارت قنبر الموسوی، نمایندگی مرجعیت عالی دینی برگزار شد. فعالیت مذکور به مدت سه روز به میزبانی حسینیه و مسجد جامع المصطفی در مرکز استان ادامه یافت.

الداحی تصریح کرد، مرکز برنامه کاملی را از نظر طرح و محتوا آماده کرده که شامل جلسات و کارگاههای مختلفی با موضوعات متنوع و در قالب شش بخش می شود که تحت عناوین زیر است:
- مرجعیت، تقلید و اجتهاد.
-پاسخگویی به شبهات معاصر.
-بحرانها از مفهوم تا راهکار.

وی ادامه داد، بخش آخر که با سخنرانی حسن علی الجوادی ارائه شد، جلساتی تحت عناوین زیر بود:
. گرایش و هویت.
.ساخت آینده.
.ایجاد افکار عمومی.
الداحی گفت، حضور و مشارکت در این فعالیت گسترده بود و تعداد شرکت کنندگان به 120 تن رسید. همچنین بسیاری از پرسشها و توضیحاتی مطرح شد که بر فضای عمومی هر جلسه یا کارگاه تاثیر گذار بود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: