پایان نشست فرهنگی القمر در استان‌های جنوب عراق

مرکز نشست فرهنگی القمر وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی نشستهای فرهنگی و ارشادی خود را در استان‌های جنوب عراق خاتمه داد.

این نشست ها در استان مثنی آغاز شد و در ناصریه ادامه یافت و در بصره به پایان رسید. مرکز مذکور کارگاه‌ها و جلساتی را با همکاری پروژه فرهنگی جوانان عراق در برخی از شهرهای استان‌های جنوبی برگزار کرد.

شيخ حارث الداحی، رئیس مرکز درباره این فعالیت به شبکه الکفیل گفت: «کارگاه‌ها و جلساتی در برخی مناطق استان بصره برگزار شد و به مدت سه روز متوالی ادامه یافت.»
الداحی گفت: «همه جلسات و کارگاه‌ها با استقبال گسترده روبه رو شدند که تنها به قشر جوانان محدود نبود. بلکه حضار از گروههای سنی مختلف جامعه در آن شرکت کردند.همچنین پرسشها و پاسخهایی درباره محورها و عناوین هر جلسه یا کارگاه مطرح شد.»
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: