برگزاری برنامه آموزشی برای داوطلبان واحد آداب زیارت در آستان قدس عباسی

بخش توسعه پایدار برنامه آموزشی را برای داوطلبان واحد آداب زیارت وابسته به بخش تبلیغات دینی در بخش امور دینی آستان قدس عباسی برگزار کرد.

حسن الاعرجی، مسئول واحد مذکور در مصاحبه با شبکه الكفيل گفت: شرکت کنندگان در این دوره در اصل از کسانی بودند که به صورت داوطلبانه فعالیت می‌کردند و با توجه به پیشرفت و ارتقای سطح کارکنان بخش‌های مختلف آستان بر ما لازم شد تا این گروه را در دوره های آموزشی شرکت دهیم‌. زیرا آنها نمایندگان آستان قدس عباسی در انجام وظایف محوله به آنها و در ارتباط مستقیم با زائران هستند.

وی ادامه داد: تعداد داوطلبان ۷۰ نفر بود که به دو گروه تقسیم شدند. پس از پایان دوره های دینی و ارشادی دوره هایی را در زمینه توسعه انسانی آغاز کردیم. بطوریکه بخش توسعه پایدار در آستان قدس عباسی برنامه آموزشی را برای آنها آماده کرد.

همچنین، علی حسون الشمری، ناظر اجرایی بخش توسعه پایدار و مربی این دوره گفت: توسعه پایدار با برنامه ریزی استراتژیک مرتبط است و هر زمان که برنامه‌ریزی استراتژیک سنجیده و آگاهانه‌ای باشد، توسعه پایدار نیز محقق خواهد شد و امکان جدایی این دو اصطلاح از یکدیگر وجود ندارد.

وی ادامه داد: کارگاه‌های آموزشی در چندین محور بودند که مهمترین آنها معرفی برنامه ریزی استراتژیک، اهداف و فواید برنامه ریزی استراتژیک، تحلیل محیط خارجی و داخلیSwot، تهیه و اجرای طرح‌های شخصی، تعیین نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و چالش‌ها بود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: