Kur’an-i Kerîm Enstitüsü’nden Babil’deki üniversite öğrencilerine yönelik Kur’an kursları projesi

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı Kur’an-i Kerîm İlimleri Kompleksi’ne bağlı Kur’an-i Kerîm Enstitüsü Babil Şubesi, Babil eyaletindeki üniversitelerine yönelik Kur’an kursları projesi başlattı.

Kur’an-i Kerîm Enstitüsü Babil Şubesi Müdürü Muntazar el-Meşayıhî konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı: “İlk başvuran üniversite İslami Üniversite oldu. Uzman eğitmenlerimiz tarafından verilecek kurslarda İslami Üniversite’nin öğrencilerine Kur’an-i Kerîm okuma ve dili konusunda eğitim verilecektir.”

“Okuma dersleri üniversite ile Kur’an-i Kerîm Enstitüsü arasında önceden varılan anlaşma doğrultusunda yapılacaktır. Bu çerçevede üniversite teorik dersleri uhdesine alacak ve Enstitü de okuma jürisini kuracaktır. Başvuran öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından kurslara yoğun ilgi olduğu dikkatlerimizi çekmiştir.”

Haberimizin konusu olan kurslar projesinin hedefi; gerek teorik gerek Kur’an-i Kerîm’in kıraati gerekse de Kur’an-i Kerîm ve Sakaleyn ilimleri açısından donanımlı bir nesil yetiştirmektir.

Şunu da ifade etmek isteriz ki Kur’an-i Kerîm Enstitüsü projeye başlamadan önce saha içinde incelemelerde bulunmuş ve gerek üniversiteler gerek fakülteler gerekse de enstitüler bazında projenin uygulanabilmesi için yapılması gerekenleri araştırıp etüt hazırlamıştır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: