(روش قرآن در هدایت عادتهای اجتماعی) موضوع نشست قرآنی آستان قدس عباسی در شهرستان الهندیه

مرکز قران الکریم واحد الهندیه وابسته به آستان قدس عباسی نشست قرآنی را تحت عنوان (روش قرآن در هدایت و تصحیح عادات اجتماعی) برگزار کرد.

باسم العابدی در این نشست سخنرانی کرد. اين نشست درباره سه محور اصلی بود که از عنوان مهم آن برگرفته است. العابدی برخی عادت های نامطلوب که امتداد عادت های عصر جاهلیت است را مورد بررسی قرار داد.

وی نقش قرآن کریم و ارزش‌های آن در جلوگیری از این عادات که موجب سعادت فرد و جامعه میشود را بیان کرد.

العابدی به مجموعه ای از آیات قرآن و متون تفسیری استناد کرد که مبنای فکری و ستون مباحث این نشست است.
لازم بذکر است که مرکز قرآن الکریم آستان قدس عباسی یکی از بخشهای مهم مجمع علمی قرآن الکریم است که نشر علوم قرآن کریم را با هدف ساخت نسلی قرآنی بعهده دارد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: