برگزاری دوره قرآنی تخصصی برای افراد برتر در طرح قرآنی طلاب علوم دینی

مرکز قرآن الکریم در نجف اشرف وابسته به آستان قدس عباسی دوره قرانی تخصصی را برای افراد ممتاز در دوره های پروژه قرآنی طلاب علوم دینی برگزار کرد که امسال بیش از ۵۰۰ طلبه در آنها شرکت کردند.

مهدي البياتی، مسئول واحد امور حوزوی قرآنی در مرکز گفت: طرح قرآنی طلاب علوم دینی دو مرحله را شامل شد:

مرحله اول؛ به دو دوره در زمینه آموزش قرائت صحیح و احکام تلاوت و مرحله دوم؛ به علوم قرآن کریم اختصاص یافت‌.

از این دو مرحله طلاب برتر انتخاب و در این دوره شرکت داده شدند تا پس از آن به عنوان اساتید حوزه علوم قرآن کریم فارغ التحصیل شوند.

وی گفت: این دوره به مدت ۱۰ روز به طور میانگین ۵ ساعت در روز ادامه دارد که شرکت کنندگان در آن دروسی را در حوزه علوم قرآن کریم، احکام تجوید، وقف و ابتدا، شیوه های تدریس و روش پژوهش علمی تحت نظارت اساتید کارشناس در این حوزه فرا می گیرند.

البیاتی تصریح کرد، انتخاب طلاب طبق استانداردهای ویژه ای و تحت نظارت کمیته ای از کارشناسان علوم قرآن کریم انجام شد. به طوریکه کمیته آزمونی را برگزار کرد که ۴۰ طلبه در آن تعیین شدند و ۱۴ تن از آنها در دوره احکام تلاوت و تجوید و سایرین در دوره علوم قرآن کریم شرکت کردند تا پس از آن به عنوان اساتید قرآنی فارغ التحصیل شوند و نقش خود را در جامعه و یا در دوره های مرکز ایفا کنند.

مرکز قرآن الکریم در استان نجف اشرف در چارچوب طرح قرآنی ویژه طلاب علوم دینی دوره های قرآنی بسیاری را در سال جاری برگزار کرده است که تعداد آنها به ۲۳ دوره با مشارکت بیش از ۵۰۰ طلبه علوم دینی رسید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: