Önemli: Mukaddes Hz.Abbas (a.s.) Türbesi Aşûra ziyareti planının başarıyla tamamlandığını duyurdu

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreterliği bu akşam (9 Ağustos 2022) bir bildiri yayınladı. Genel Sekreterlik yayınladığı bildiride hicri 1444 yılı Muharrem ayının ilk on gününü kapsayan ve onuncu gün milyonların katıldığı Tuveyrîc Koşusu matemi ile sona eren hizmet ve güvenlik planının başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Bildiri metnini sizlerle paylaşıyoruz:


Selâm olsun Huseyn’e, Huseyn oğlu Ali’ye, Huseyn’in evlatlarına ve Huseyn’in dostlarına! Başta zamanımızın İmamı Hüccet-ibnil Hasen’e (Allah-u Teâlâ O’na ve Pâk atalarına salât eylesin) ve yüce dini merciileri olmak üzere tüm İslam âlemine Hz.İmam Huseyn’in (O’na selâm olsun) şahadeti hatırası münasebetiyle en içten, en sıcak taziyelerimizi arz ederiz. Yüce Allah’tan Müslüman memleketleri her türlü fenalıktan muhafaza etmesini niyaz ederiz.

Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) türbesinin hizmetkârları ve beraberlerinde ona yardım eden gönüllülerin gayretleri başarıyla taçlanmıştır. Bu süreçte muhtelif eyaletlerden 6000’den fazla gönüllü bu münasebeti yaşatmak amacıyla hazırlanan özel plana katılmıştır. Aynı şekilde bu sürece katılan Huseynî matem alayları (desteler) ve hizmet gruplarının sayısı 2200’ü aşmış olup 365’ten fazla medya kurumuna ücretsiz canlı yayın frekansı hizmeti verilmiş, foto – video çekimi yapabilmeleri için yaka kartı düzenlenmiş, misafir edilmiş ve lojistik hizmetler sunulmuştur.

Bu yıl ziyaret dönemi üst düzey organize edilmesiyle ön plana çıkmıştır. Ön plana çıkan bir diğer husus; ziyaretçiler ve Huseynî matem alaylarında ya da hizmet gruplarında hizmet edenler ile iki pâk türbe mensupları arasındaki işbirliği olmuştur. Zira hepsi, iki mukaddes türbe tarafından yayınlanan talimatlara bağlı kalmıştır.

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi artan hava sıcaklığına rağmen elindeki imkanlar elverdiği ölçüde en üstün ve en kaliteli şekilde hizmet etmeyi başarabilmiştir. Mukaddes Türbe bünyesindeki yapılar plana göre kendilerine verilen görevleri yerine getirmiş olup herhangi bir engelleme meydana gelmemiştir. Planın yapılış hedefleri olan ziyaretçilere hizmet ve onlara kolaylıkla, rahatça ziyaret merasimlerini eda edebilecek yer sağlama hedefleri gerçekleştirilmiş; merasimlerini eda eden ziyareçiler sağ salim mukaddes şehirden ayrılıp memleketlerine geri dönmüşlerdir.

Mukaddes Kerbelâ Eyaletli Valiliği’ndeki hizmet ve güvenlik daireleri ile sağlanan üst düzey koordinasyon bu yüc ziyaretin güvenlik ve hizmet planının başarısında büyük rol oynamıştır. Bu plan, Erbain ziyaretinin mukaddimesi (girişi) sayılmaktadır.

Bu münasebetle Kerbelâ eyaletindeki tüm güvenlik güçlerine ve hizmet dairelerine, mukaddes türbeler mensuplarına, matem alaylarına, hizmet gruplarına, hükümetin konuyla ilgili dairelerine ve gönüllülerine; ziyaretin başarılı geçmesine katkı sağlayan büyük emeklerinden ötürü teşekkür, takdir ve övgülerimizi sunarız.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: