Şahadet diyarı Kerbelâ'daki “Fatımî Hüzünler Mevsimi”etkinliklerinden...

Âlemlerin Seyyidesi Hz.Fatıma Zehra’nın (Salawâtullah Aleyha) şahadeti münasebetinin yadedildiği günlere girilmesi sebebiyle başlayan “Fatımî Hüzünler Mevsimi” etkinlikleri başladı. Münasebetle ilgili olarak Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Şahadet yurdu Kerbelâ’da “Eyyam-ı Fatımiyye/ Hz.Fatıma Günleri” adı altında birçok etkinlik düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinliklerde aslan payı, hiç kuşkusuz Cennet bahçelerinden bir bahçe olan Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) ile Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbeleri ve cıvarındaki yerlere aitti.

Elîm facianın hatırası münasebetiyle, Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) ve Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbeleri ortak bölümü olan “Irak ve İslam Dünyasındaki Hüseyni Matem & Hizmet Grupları Bölümü” tarafından; Mukaddes Türbeler arasındaki meydan olan “Beynel-Haremeyn Meydanı”nda 13 Mart 2014 (11 Cemaziyelevvel 1435) 10 gün boyunca devam edecek olan 7. “Fatımî Hüzünler Mevsimi” organizasyonu start aldı. Organizasyon kapsamında çok sayıda etkinlik düzenlendi:

“Beynel-Haremeyn Meydanı”nda Mukaddes şehirdeki 14 yayınevinin katıldığı bir kitap sergisi ile Hz.Fatıma Zehra’nın (Salawâtullah Aleyha) altı farklı bölüm halinde anlatıldığı görüntülü ve sesli panorama sergi düzenlendi. Hz.Fatıma Zehra’ya (Salawâtullah Aleyha) dair olan konu başlıkları şu şekildeydi: Hz.Fatıma Zehra’nın (Salawâtullah Aleyha) Masumiyeti ve Kisâ (Âl-i Abâ) Hadisi, Necran Hristiyanları ile Mubahele Olayı, Vahy ve Risalet yuvası - Hz.Fatıma Zehra’nın (Salawâtullah Aleyha) Yuvası, Hz.Fatıma Zehra’nın (Salawâtullah Aleyha) Hutbesi, Hz.Fatıma Zehra’nın (Salawâtullah Aleyha) evine saldırı ve mubarek kaburgasının kırılışı faciası,Hz.Fatıma Zehra’nın (Salawâtullah Aleyha) şahadeti (ve sonrası)

Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi tarafından kurulan okullar ailesi olan “El-Amîd” okullarında öğrenim gören öğrencilerin katıldığı Hz.Fatıma Zehra (Salawâtullah Aleyha) konulu resim yarışması düzenlendi. Çocuklardan Hz.Fatıma Zehra (Salawâtullah Aleyha) dendiğinde akıllarına ilk gelen fikirleri resme dökmeleri istendi. Organizasyondan sorumlu bölümün sorumlusu ve Uluslararası El-Kefîl Ağı ile bu bilgileri paylaşan Hacı Riyaz Nimet Selman; yapılan bu etkinlik ile Hz.Fatıma Zehra’nın (Salawâtullah Aleyha) sevgisini küçük yaşlarından itibaren miniklere aşılamayı hedeflediklerini aktardı.

Selman ayrıca her akşam kâri ve mersiyehanların katılacağı matem meclisleri, farklı illerden gelen grupların faciayı temsil edeceği tiyatro gösterileri ve çok sayıda şairin katılacağı Hz.Fatıma Zehra (Salawâtullah Aleyha) temalı kasîde yarışması düzenleneceği bilgisin verdi. Bunların yanı sıra Hz.İmam Huseyn’in (Aleyhisselâm) ve Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) pâk ruhların taziye arz etmek ve geçen zamanın kendileri için yaşanan acıları unutturmadığını ifade etmek amacıyla; hanımların özel matem grubu tarafından, Hz.Fatıma Zehra’nın (Salawâtullah Aleyha) temsili naaşı, Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) Mukaddes Ziyaretgâhı’ndan kaldırılıp Hz.İmam Huseyn’e (Salawâtullah Aleyha) taşınarak temsili teşyi töreni düzenlenecek. Aynı şekilde, Mukaddes şehir sakinlerinin de aktif katılım gösterdiği; Mukaddes Hz.Huseyn (Aleyhisselâm) ve Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbeleri mensupları özel matem yürüyüşü düzenlenecek.

Selmân’ın konuşmasının başında zikrettiği ama bizim haberimizin sonunda yer vererek altını çizmek istediğimiz şu sözlerini aktaralım:

“Eyyam-ı Fatimiyye günleri kültürel etkinlikleri; on gün boyunca devam eden ve Hz.Fatıma Zehra’nın (Salawâtullah Aleyha) hayatının aşamalarının temsil edildiği matem faaliyetleridir. Eskiden sadece bir günle kısıtlı kalırdı. Hz.Seyyide Zehra (Salawâtullah Aleyha) çok daha fazlasına layık olduğundan biz de O’nun şahadeti münasebetini küçültülmüş bir Aşûrâ (on günlük) yaptık.”

“Düzenlemiş olduğumuz bu faaliyetlere; O’nun (Salawâtullah Aleyha) mazlumiyetine biraz olsun ışık tutabilme araçları olarak bakıyoruz.”

“Ve ne yaparsak yapalım; bizler Hz.Zehra’nın (Salawâtullah Aleyha) davası karşısında çok kusurlu kimseler olarak kalacağız…”

Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: