رویکرد استراتژیک تولیت آستان قدس عباسی در قبال توسعه فعالیت قرآنی

تولیت آستان قدس عباسی بر وجود رویکرد راهبردی برای پیشبرد فعالیت‌های قرآنی بواسطه حمایت از همه طرح های قرآنی بنیاد علمی قرآن کریم تاکید کرد.

مصطفی مرتضی ضیاء الدین، تولیت آستان قدس عباسی در جریان بازدید از مرکز قرآن الکریم در نجف اشرف وابسته به بنیاد علمی قرآن کریم در آستان قدس عباسی این اظهارات را مطرح کرد.

تولیت آستان قدس عباسی اظهار داشت، آستان قدس عباسی بنا به دستور سید احمد صافی (دام عزه)، متولی شرعی آستان به همه پروژه های قرآنی در مرکز قرآن الکریم در نجف اشرف یا سایر مراکز وابسته به بنیاد اهتمام گسترده ای دارد.

وی گفت: بسیاری از پروژه های تخصصی در حوزه قرآنی به زودی تکمیل خواهد شد. این بازدید به منظور اطلاع از نیازها، ملزومات و پروژه های در دست اجرا صورت گرفت.

تولیت آستان قدس عباسی از همه کارکنان مرکز بخاطر دقت در اجرا و عملکرد در بحث قرآن کریم قدردانی کرد و هرگونه موفقیت انسان را نتیجه اخلاص دانست و گفت، با توجه به پروژه های آستان قدس عباسی که به شکل دقیق اجرا شده مشخص می شود که پرسنل مرکز از درجه والایی از اخلاص برخوردار هستند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: