برگزاری جلسه توسعه فعالیت‌های قرآنی برای کودکان و نوجوانان از سوی مجمع علمی قرآن الکریم

مجمع علمی قرآن الکریم آستان قدس عباسی جلسه تعاملی را درباره توسعه فعالیت‌های قرآنی برای کودکان و نوجوانان برگزار کرد.

در جریان این جلسه که به همت مرکز قرآن الکریم در نجف اشرف وابسته به مجمع برگزار شد از حیدر الکعبی، پژوهشگر رسانه و مسائل اجتماعی میزبانی شد.

این جلسه با معرفی فعالیت‌های واحدهای قرآنی ویژه کودکان و نوجوانان شامل برنامه های قرآنی و دوره های ویژه کودکان و نوجوانان آغاز شد.

الکعبی همچنین درباره کار نهادی فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان و چگونگی فعالسازی جنبه رسانه ای در فعالیتهای قرآنی از طریق برنامه های اینترنتی و تعاملی سخن گفت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: