برگزاری کارگاهی درباره امنیت اطلاعات برای کارکنان آستان قدس عباسی

بخش رسانه آستان قدس عباسی کارگاهی را با موضوع امنیت اطلاعات و رمزهای عبور در جهان اینترنت برای گروهی از کارکنان آستان برگزار کرد. مرکز آموزش رسانه‌ و واحد برنامه نویسی بخش رسانه این کارگاه را برگزار کردند.

سيد علی فضل، مدرس این کارگاه گفت: کارگاه برای گروهی از پرسنل آستان قدس که به مدیریت پایگاه‌های اینترنتی مختلف آن می‌پردازند برگزار شد.

وی ادامه داد: این فعالیت همسو با پیشرفت گسترده و سریع تکنولوژی است که جهان امروز ما شاهد می‌باشد. به طوری که افراد، شرکتها و تاسیسات بزرگ به شکل ویژه‌ای در جستجوی ابزارها و تکنولوژی‌هایی هستند که آنها را قادر می سازد تا اطلاعات خود را در برابر هر تهدیدی مصون دارند.

وی گفت: این کارگاه آموزشی محورهای متعددی را در بر گرفت؛ از جمله آشنایی با امنیت اطلاعات، اهمیت و اهداف آن و مهم‌ترین عناصر و تدابیری که می‌توان برای حفاظت از اطلاعات شخصی یا سازمانی در برابر سرقت و غیره اتخاذ کرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: