Yüce Dini Merceiyet, Irak’ta yolsuzluğa karşı reform sürecinin en önemli gereksinimlerini ortaya koydu

Yüce Dini Merceiyet Irak’ta yolsuzluğa karşı reform sürecinde ihtiyaç duyulan en önemli hususları ortaya koydu.

14 Ağustos 2015 (28 Şevval 1436) Cuma günü Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın ana avlusunda Yüce Dini Merceiyet temsilcisi Sn. Şeyh Abdulmehdî Kerbelâi tarafından kıldırılan Cuma namazının hutbesinde şunlar yer aldı:

“Geçtiğimiz günlerde hükümet kurumlarının reformdan geçirilmesi, yolsuzlukla mücadele ve belli bir ölçüde sosyal adalet sağlanması yolunda birçok karar alındığı duyuruldu. Bunu takdir etmekle beraber bu kararların yakın zamanda uygulanmaya geçilmesini umuyoruz. Reform sürecinin en önemli gereksinimlerine işaret etmek isteriz:”

“Birincisi: Yargı organı reform edilmelidir. Zira o (yargı reformu) reform paketinin önemli bir temel direğini oluşturmakta olup o olmadan gerçek bir reform yapılması mümkün değildir. Yolsuzluk yargıya bile sıçramış olsa da şu kesindir; eli rüşvetle kirlenmemiş ve hak yolda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayan yargıçların sayısı hiç de az değildir.Şu halde mutlaka yargı organının reformunda onlara itimat edilmelidir.Böylece (ıslah edilen yargı) diğer devlet kurumlarının reformunda ana dayanak noktası olacaktır.”

“İkincisi: Geçtiğimiz yıllarda çıkarılmış olan ve çeşitli şekillerde yolsuzluk yapılmasına geniş ufuklar açan (geniş fırsatlar tanıyan) çok sayıda yasa ve kararlar bulunuyor. Bu yüzden mutlaka hükümet ve parlamento bu yasa ve kararları gözden geçirmeli ve umumi maslahat neyi gerektiriyorsa o doğrultuda bunları düzeltmeli ya da lağvetmelidir. Buna karşılık onlar olmaksızın reformun yapılması mümkün olmayan kanun ve kararlar çıkmalıdır. En önemli reform kanunlarından biri de devlet memurları arasındaki maaş basamaklarına özel kanundur. Devlet bunda sosyal adaleti gözetmelidir. Bazı büyük yetkililerin ayda onmilyonlarca (Irak Dinarı) alırken çok sayıda memurun maaşının üçyüz bin dinarı bulmaması kabul edilemez.”

“Üçüncüsü: Bizler Hükümetin, Milletvekili Meclisi’nin ve Yargı Üst Meclisi’nin istenen reformları (öncesini ve sonrasını iyice) okuyacak şekilde icra edeceğini umuyoruz. Ancak herhangi bir yavaşlama ve gecikme olmaksızın (icraata geçmelidir). Bilsinler ki saygıdeğer halk; onların çalışmalarını gözetlemekte ve yaptıklarını takip etmektedir, reformların yapılmasına ve yolsuzlukla mücadelenin gerçekleşmesinin önüne taş koyan veya geciktirenlere karşı da (gösterilmesi gereken) uygun duruşu sergileyecektir.Yetkililerin reform sürecindeki iyi niyetlerini ispat etmeleri için onlara makul bir fırsat tanınması makuldur; ülkenin kaosa sokulup halkın çıkarlarını askıya alınmamalı ve kimseye bir faydası olmayan karşılıklı hakaretleşmelere girilmemelidir.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: