Uluslararası El-Amîd Araştırmalar Merkezi’nden “Afrika çalışmalarının geliştirilmesi yolları” konulu forum

Uluslararası El-Amîd Araştırmalar Merkezi Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı Afrika Araştırmaları Merkezi işbirliği ile “Afrika araştırmaları… Gerçeği ve geliştirme yolları” konulu forum düzenledi. Mukaddes Türbe’nin araştırma alanına daha zengin çalışmalarla katkıda bulunma vizyonu kapsamında düzenlenen forumla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’na bilgi veren Afrika Araştırmaları Merkezi müdürü Seyyid Haşim Avvadî şunları söyledi:

“Forum Afrika toplumu ve Afrika kıtası ile ilişkileri ilerletmek için düzenlenmiştir. Irak toplumu ve Afrika toplumu arasında tanışma süreci inşa etmek (istiyoruz). Üniversite hocalarının söz aldığı konuların büyük bir kısmı esas bir noktaya dayalıydı: Afrika kıtasının bilinmeyişi. Bu da üzücü bir şey. Hocalar sıkıntının Afrika kıtasının ve özellikle de kıtanın güneyine yönelik bilimsel araştırma ve çalışmaların azlığı sebebiyle yaşandığına işaret etti.”

“İki toplum arasında dini kurumlar düzeyinde, üniversiteler düzeyinde ve gayriresmî kurumlar düzeyinde tanışma ve bilgilenme temelini inşa etmeye ihtiyacımız var. Bu da Afrika toplumu ile aramızda karşılıklı ziyaretler, tecrübe alışverişi ve etkinlikler düzenlemek suretiyle olacaktır. Böylece kendimizi başkalarına sunup (anlatabilir) ve başkalarını tanıyabiliriz. O zaman ortak görüşte olduğumuz noktaları saptayabiliriz ve bu noktalardan yola çıkarak (kültür ve biliş) mirasımızı Afrika kıtasına taşıyabiliriz.”

Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü daha önce Mukaddes Türbe Genel Sekreterliği’nin onayı doğrultusunda Afrika Araştırmaları Merkezi kurmuş olup söz konusu merkez Afrika kıtasında dini tebliğ vazifesini gerçekleştirmekle görevlidir
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: