Şii Vakfı Konseyi: “Tüm beşeriyeti Ehlibeyt’in (Hepsine selâm olsun) düşüncesini okumaya davet ediyoruz...”

Şeyh Haydar Sehlâni
Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri Genel Sekreterlikleri tarafından Cennet Gençlerinin Efendisi Hz. İmam Huseyn, oğlu Hz. İmam Zeynelabidîn ve kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı hepsine olsun) mubarek doğumlarının yıldönümü münasebetiyle organize edilen ve bu yılki şiarı “Hz. İmam Huseyn (O'na selâm olsun); hürriyetin şiarı ve şahadetin kandili” olan 12.Uluslararası Şahadetin Baharı Kültür Festivali 10 Mayıs 2016 (2 Şaban 1437) Salı günü öğleden sonra düzenlenen açılış töreninin ardından başladı. Açılış töreninde Irak Şii Vakfı Konseyi başkanı adına Şeyh Haydar Sehlanî bir konuşma yaptı. Şeyh Sehlânî’nin konuşmasında şunlar yer aldı: “Dünyanın bugün yaşadığı şiddetli fitneler ve uzun tarihi boyunca kat ettiği tecrübeler beşeriyetteki tüm akıl sahiplerinin yaratılanların işlerini çözüp yaşamını düzenlerken kullandıklar metodun (ya da metotların) üzerinde uzun uzadıya düşünmesini gerektiriyor.”“Tüm reformların başladığı ve sonucunda bilimsel etkilerin gerçekleştiği çözümlerin hepsinin kökeninde doğru düşünce ve üstün ahlâk yatar. Aynı şekilde yeryüzüne yayılmış olan ve müslüman gençler arasında yayılan kanlı tekfirci akımları vb. türeten fitnelerin ve yozlukların kökünde sapkın düşünce ve hastalıklı ahlâk yatmaktadır.”“Buradaki duruşumuzla, böylesi bir mubarek günde ve Şehitlerin Efendisi ile Kardeşi Hz. Ebulfazl Abbas’a (Onlar’a selâm olsun) ait olan bu mukaddes topraktan bir çağrıda bulunuyoruz. Bu hep iyilik dolu ulemamızın ve yüce merciilerimizin nidası olmuştur. (Mesajımız) Dünyanın dört bir yanında Allah-u Teâlâ’nın ayetleri tilavet edildikçe tekrarlanmaya devam eden Nebevî Kur’ân (mesajıdır) ve Hz. Resûl-u Ekrem’in (Allah O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) hadîsidir: “Peygamber size ne verirse artık onu alın, sizi neden sakındırırsa artık ondan sakının...” (Haşr 7) “Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve doğrularla beraber olun.” (Tevbe 119) “Sizin veliniz ancak Allah, O'nun peygamberi ve namaz kılıp rükû halinde zekât (sadaka) veren müminlerdir.” (Maide 55)(Ve hadîs-i şerîfler...)“Sizin aranızda bulunan Ehlibeyt’im tıpkı Nuh’un gemisine benzer; ona binen kurtulur, ondan geri kalan boğulur.”“Peygamberinizin Ehlibeyti’ne sıkı sıkıya tutununuz; sizi hidayetten çıkarmazlar ve dalalete sokmazlar.”Ve daha nice ayetler ve hadisler bize krizimizden kurtulup aşabilmemizi ve beşeriyeti güven ve saadet kıyısına ulaşmamızı sağlayacak kurtuluş gemisini göstermektedir. O (kurtuluş gemisi) sadece ve sadece Hz. Peygamber-i Ekrem’in (Allah O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Ehlibeyti’dir.”

“Bizler uzun ve acı tarihi boyunca topluma önderlik edip hayatı düzenlemek için tüm düşünce ve tezleri denemiş olan beşeriyetin tümüne çağrıda bulunuyoruz. Onlara bu global Huseynî minberden Ehlibeyt’in (Hepsine selâm olsun) düşüncesini okumaya ve onların ahlâkının, tabiatlarının, faziletlerinin ve özel manevî özelliklerinin detaylarını tanımaya davet ediyoruz. (Bu okumalarında) onları karanlıklardan aydınlıklara çıkaracak tam beşerî modeli ve salih örneği bulacaklardır. Masum ilahî düşünceyi, hayatın nasıl yaşanacağının yordamlarını ve bu dünyanın da ahret yurdunun saadetini elde etmenin yollarını bulacaklardır. Karar, yetki ve görüş ehli bunu okuyup denemelidirler; daha önce tanımadıkları ve yakınına dahi yakaşmadıkları bilgelikler, idare ve üstün bir terbiye göreceklerdir. (Şu ana kadar) denedikleri yüzlerce teori ve tezlerin hepsi başarısızlığını ispat etmiştir. Bunun ispatı dünyada gördüğümüz, beşeriyetin tümünün muzdarip olduğu ve güvenlerini, istikrarlarını ve nesillerinin geleceğini tehdit eden ahlakî yozlaşmadır.”

“Hepsini Ehlibeyt’i (Hepsine selâm olsun) okumaya ve pâk nebevî kaynaktan çıkan nebevî ilimlerine açılmaya davet ediyoruz. Fikrî dehlizlerde ve geçmiş nesillerin tecrübelerinde arayıp durdukları yitiklerini, kayıplarını kesinlikle onda bulacaklardır.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: