Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) Şaban ayının ortası ziyaretçilerine tavsiyeler

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü şerî vecîbesi ve ahlakî sorumluluğunun bir parçası olarak Şaban ayının ortası (Nime-i Şaban) gecesi ziyaretçilerine özel genel tavsiyeler yayınladı:

 • 1- Hürlerin Kıblesi ve Devrimcilerin Kabesi Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın salât-u selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’na doğru yürüyen tüm dost ve aşıklarına bir dizi hatırlatmada bulunmamız daha iyi olacaktır. Zira: “Ve hatırlat; şüphesiz hatırlatma müminlere yarar sağlar” (Zariyat,55)
 • 2- Bu yüce olaylarda kurulmuş olan İblis’in tuzaklarına ve kapanlarına düşmekten sakınılsın. Müminler Allah-u Teâlâ’nın Şaban ayının ortası için hazırladığı yüce ecre ve büyük sevaba hazırlansın… Bu da Allah-u Teâlâ’yı çokça anıp tesbih etmek, tehlil (La ilahe İllallah demek), takdis (mesela Ya Kuddûs demek) ve gafletten kaçınmakla meşgul olsun.
 • 3- Bu gecenin faziletine ve onu dua ve namaz ile geçirilmesine dikkat edilsin. Bu gece Allah-u Teâlâ’nın onda edilen duaları icabet edilmiş (kabul olunmuş) kıldığı bir gecedir. Bu onu değerlendirip O’na yaklaşabilsinler, itaat etsinler,pişmanlıklarını ifade etsinler ve tövbe edebilsinler diye mümin kullarına açtığı bir kapıdır.
 • 4- Bu gecenin şerefine Kurtarıcı İmam Beklenen Hüccet’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun ve pek kutlu çıkışını yakınlaştırsın) doğumu şeref katıp katlamıştır. Bu da gecenin büyük hatırını ve yüce şanını artırmıştır. Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) dostu müminlerin sevinç ve mutluluklarını sergilerken dikkatli olmaları ve Hanif şeriate aykırı davranarak Veliyy-i Asr’ın (Zamanımızın Velî’si - Allah'ın salâtı O’na ve Pâk Ataları’na olsun ve pek kutlu çıkışını yakınlaştırsın) kalbine hüzün girmesine sebep olmamaya dikkat etmeleri gerekir…
 • 5- Mukaddes Kerbelâ isminin ezelden beridir adının; Hz. Mustafa’nın Hânedânı’nın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) başına gelenlerden ötürü hüzün ve keder ile birlikte anıldığına dikkat edilmesi zorunludur. Öyleyse Kerbelâ’nın makamı ile Hz. İmam Sahibuzzamân’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun ve pek kutlu çıkışını yakınlaştırsın) doğum gününü kutlama bahanesi ile şarkı söyleyip dans etme görüntüleri uyumlu olmadığı gibi bu tip davranışlar şerî açıdan sakıncalı ve hatta büyük günahlar işlemiş sayılabilecek kadar haram seviyesine varabilmektedir.
 • 6- Ziyaretçi hanım kardeşlerimizin iffete riayet edip münasebetin doğasının sevinçli olmasını ve sevinç gösterisi sergilediğini bahane ederek feryat figan eden süs görüntülerini sergilememesi gerekir!! Böylece münasebetin paklığı zedelenmez ve zayıf nefisli kimselerin sapmasına sebep olmazlar. Ayrıca izdiham olan ve kadın erkeğin karma olduğu ortamlardan mümkün mertebe uzak durmaları tavsiye edilir.
 • 7- Güvenliğin sağlandığı hissinin yaşatılması zorunludur. Güvenlik taraflarının gerçekleştirdiği prosedürü hafife alınmamalı, ziyaretçileri korumaları için onlar ile işbirliği yapılmalı ve halihazırdaki durumun hassasiyeti göz önüne alınarak onlara yardımcı olunmalıdır.
 • 8- Mukaddes şehrin temizliğine özen gösterilmeli ve çöpler özel yerlerine konmalıdır. Aynı şekilde kamu mallarına da zarar verilmemesine vurguda bulunuyoruz. Zira bu hem milli, hem dini, hem de ahlakî bir vecîbedir ve hanif dinimiz buna vurguda bulunmuştur. Yüce Merciilerimiz de kamu malının ya da kişilerin özel mallarına zarar verilmesinin, izinsiz yere ve kötü bir şekilde kullanılmasının haram olduğu konusunda görüş birliğindedir. Ziyaretimizin halisâne olması ve hem Allah-u Teâlâ katında, hem de Hatıra’nın Sahibi’nin (O'na selâm olsun) nezdinde makbul bir ziyaret olması için bu olgudan uzaklaşmalıyız.
 • 9- Gerek Mukaddes Kerbelâ’ya götüren yol kenarlarında gerekse de Mukaddes Kerbelâ içinde olanları olsun; Huseynî alay ve hizmet yapılarının sahibi kardeşlerimizi; hoparlörlerden şarkılara benzer ezgilerdeki kasideleri yayınlamamaya çağırıyoruz. Çünkü bu Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) şehrinin kutsiyetine de münasebetin kutsiyetine ve celâline de yaraşmaz.
 • 10- Aynı şekilde genç evlatlarımızı da örfe ve geleneklere aykırı kıyafetlerden ve İslam toplumuna dışarıdan girmiş saç kesimlerinden uzak durmaya, ağırbaşlılıklarını yansıtan giysiler giymeye çağırıyoruz. Onlar dinin ve ümmetin vitrinidirler. Her biri kendisini Hz. İmam’ın (O'na selâm olsun) yarenlerinden biri olarak gözünde canlandırsın. O zaman nasıl olmalıdır?? Öyleyse Onlar’ın tezkiyesi ile arınsın ve adabı ile edeplensin.
 • 11- Ziyaretin ve duanın bir bölümü Irak güvenlik güçlerine ve Mukaddes Haşd-i Şabî’ye terör çetelerine karşı büyük ve nihai zaferi kazanmaları için dua edilerek değerlendirilsin.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: