با هدف روان سازی حرکت زائران انجام شد: ایجاد ورودی های جدید برای بین الحرمین

قسمت نگهداری مهندسی حرم مطهر عباسی از ایجاد ورودی های جدید در بین الحرمین به منظور تسهیل عبور و مرور زائران در طول زیارت میلیونی اربعین حسینی خبر داد.

این اقدام قسمت نگهداری مهندسی با هدف کاهش ازدحام جمعیت و فراهم نمودن امکان مدیریت حرکت زائران ورودی و خروجی به بین الحرمین صورت گرفته است.

در این راستا برخی از ورودی های منطقه بین الحرمین با هدف افزایش میزان پذیرش زائر توسعه داده شده اند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: