Seyyid Sistânî’den (Bereketli gölgesi daim olsun) Erbain ziyaretçilerine hizmet edenlere: “Onlar kerem sahibi, eli açık, hamiyet sahibi ve bonkör kimselerdir”

Necef-i Eşref’teki Yüce Dini Merceiyet’in geçtiğimiz Cuma günü Mukaddes Kerbelâ temsilcisi Seyyid Ahmed Sâfî (İzzeti daim olsun) tarafından kıldırılan Cuma namazının (2.) hutbesi aracılığıyla vurguda bulunduğu bir konu da; Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadetinin kırkıncı günü yıldönümü (Erbain) özel ziyaretine yönelikti. Yüce Dini Merceiyet vekili Hz.İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) Erbain ziyaretçilerine hizmet eden hizmet gruplarını kerem sahibi, eli açık, hamiyet sahibi ve bonkör kimseler olarak niteledi:

“Bizler (ziyaret yolu) boyunca dağılan hizmet yerlerinin sahibi aziz kardeşlerimizin sarf ettiği büyük emeği değerli buluyor ve bundan ötürü tebrik ediyoruz. Kendileri halen yeme, içme ikramında bulunup (altlarına) yatak ya da döşek sermekte, konaklayabilmeleri için misafirhaneleri ve hizmet yerlerini ziyaretçilere açmakta ve kelimelerin tarif etmekte aciz kaldığı (öylesine) yüce bir yöntemle (üslup ile) hizmet etmektedirler. Onlar kerem, cömertlik (eli açıklık), hamiyet ve bonkörlük sahibi kimselerdirler. Allahım onların mallarını ve tevfiklerini (başarılarını) artır, yaptıkları bu amelleri Sana yakınlık (yaklaşma vesilesi) kıl ve Senin Habîbin Muhammed Mustafa’ya (Allah O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) ulaştır.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: