پایان ارزیابی اشعار مسابقه جشنواره ربیع الشهاده

كمیته مقدماتی جشنواره فرهنگی بین المللی ربیع الشهاده از پایان ارزیابی اشعار ارسالی به مسابقه شعر این جشنواره خبر داد.

عقیل عبد الحسین الیاسرى، مسئول كمیته رسانه ای جشنواره و معاون رئیس بخش امور فكری و فرهنگی آستان قدس عباسی با اعلام این خبر گفت: این مسابقه باوجود اینكه برای اولین بار در جشنواره برگزار می شود، اما با استقبال شاعران عراقی و بین المللی روبه رو شده است. تعداد شركت كنندگان (یکصد و شصت و هشت) شاعر است كه قصاید (یکصد و یازده) نفر از شرکت کنندگان پذیرفته شده است و از این میان باید ١٠ شاعر كه قصیده هایشان با شرایط وضع شده برای مسابقه مطابقت دارد به مرحله نهایی راه یابند.

وی افزود: در ارزیابی متون شعری شركت كننده استانداردهای مسابقات جهانی در نظر گرفته شده است.

به گفته الیاسرى، متون شعری از سوی چندین كمیته مورد ارزیابی قرار گرفتند تا میزان مطابقت آن با شرایط كمیته مقدماتی مسابقه و كمیته داوری مشخص شود. این كمیته متشكل از دانشگاهیان و متخصصان در زمینه شعر و ادبیات و افراد باسابقه در تدریس و نویسندگی است. كمیته مذكور مسئول انتخاب ١٠ قصیده برتر است. اسامی شاعران برگزیده اعلام و نتایج به آنها ارسال خواهد شد تا در شب شعری که در حاشیه فعالیتهای جشنواره بین المللی ربیع الشهاده برگزار می شود، شركت نمایند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: