تداوم حمایت مهمانسرای آستان قدس عباسی از تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز با توزیع روزانه هزاران پرس غذا

مهمانسرای آستان قدس عباسی در راستای حمایت از تظاهرات کنندگان و خواسته های مشروع آنها که مطابق با قانون اساسی و مورد تایید مرجعیت عالی است، همچنان به توزیع وعده های غذایی میان تظاهرات کنندگان ادامه می دهد.

مهمانسرای آستان قدس عباسی بخشی از تلاش های خود را برای پاسخگویی به نیازهای تظاهرات کنندگان در میدان التربیه در استان کربلا بکار گرفته است و میان آنها دو وعده غذایی در روز، میان وعده، آب و آبمیوه توزیع می کند.

شایان ذکر است آستان قدس عباسی مجموعه ای از خدمات را در حمایت از تظاهرات کنندگان ارائه کرده است که شامل موارد زیر می شود: تهیه هزاران وعده غذایی در مهمانسرای آستان و توزیع آن در اماکن حضور تظاهرات کنندگان، توزیع هزاران بطری آب آشامیدنی، توزیع آب میوه، میوه و چای در ساعات مختلف روز، اعزام خودروهای ویژه برای پاکسازی میدان تظاهرات و حوالی آن، درمان رایگان تمامی بیماران از میان تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی در بیمارستان الکفیل.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: