اعلام خبر موفقیت آمیز بودن جراحی مرجعیت عالی توسط سید احمد صافی از بیمارستان الکفیل

سید احمد صافی (دام عزه)، نماینده مرجعیت عالی، که در بیمارستان تخصصی الکفیل حضور یافته اند از موفقیت آمیز بودن جراحی مرجعیت عالی حضرت آیت الله سید علی سیستانی (مدّ ظله العالی) خبر دادند.

تیم پزشکی معالج نیز با توجه به موفقیت آمیز بودن عمل جراحی از بهبودی سریع مرجعیت عالی خبر دادند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: