گالری فیلم » مرثیه سرائی
این بخش در برگیرنده مراسم سخنرانی های دینی و قصیده های شعری برگزار شده در صحن مطهر عباسی می باشد.
تعداد بازدیدها : 697,501 تعداد پوشه ها : 227
2,241 بازدید
17 / 10 / 2017
دومین روز عزاداری شهادت امام زین العابدین علیه السلام با مدا
دومین روز عزاداری شهادت امام زین العابدین علیه السلام با مداحی مداح اهل بیت حاج باسم الکربلائی - 15 اکتبر 2017
1,773 بازدید
17 / 10 / 2017
اولین روز عزاداری شهادت امام زین العابدین علیه السلام در صح
اولین روز عزاداری شهادت امام زین العابدین علیه السلام در صحن مطهر حسینی با مداحی مداح اهل بیت حاج باسم الکربلائی - 14اکتبر 2017
1,773 بازدید
17 / 10 / 2017
اولین روز عزاداری شهادت امام زین العابدین علیه السلام در صح
اولین روز عزاداری شهادت امام زین العابدین علیه السلام در صحن مطهر حسینی با مداحی مداح اهل بیت حاج باسم الکربلائی - 14اکتبر 2017
984 بازدید
20 / 06 / 2017
سخنرانی شیخ عبد الصاحب الطائی - 23 رمضان المبارک 1438 هـ.ق
23 رمضان المبارک 1438 هـ.ق
353 بازدید
09 / 06 / 2017
سخنرانی شیخ عبد الصاحب الطائی - 12 رمضان المبارک 1438 هـ.ق
12 رمضان المبارک
1,392 بازدید
02 / 06 / 2017
سخنرانی شیخ عبد الصاحب الطائی - 4 رمضان المبارک 1438 هـ.ق
سخنرانی شیخ عبد الصاحب الطائی - 4 رمضان المبارک 1438 هـ.ق