گالری فیلم » مرثیه سرائی
این بخش در برگیرنده مراسم سخنرانی های دینی و قصیده های شعری برگزار شده در صحن مطهر عباسی می باشد.
تعداد بازدیدها : 696,081 تعداد پوشه ها : 216
2,215 بازدید
17 / 10 / 2017
دومین روز عزاداری شهادت امام زین العابدین علیه السلام با مدا
دومین روز عزاداری شهادت امام زین العابدین علیه السلام با مداحی مداح اهل بیت حاج باسم الکربلائی - 15 اکتبر 2017
1,759 بازدید
17 / 10 / 2017
اولین روز عزاداری شهادت امام زین العابدین علیه السلام در صح
اولین روز عزاداری شهادت امام زین العابدین علیه السلام در صحن مطهر حسینی با مداحی مداح اهل بیت حاج باسم الکربلائی - 14اکتبر 2017
1,759 بازدید
17 / 10 / 2017
اولین روز عزاداری شهادت امام زین العابدین علیه السلام در صح
اولین روز عزاداری شهادت امام زین العابدین علیه السلام در صحن مطهر حسینی با مداحی مداح اهل بیت حاج باسم الکربلائی - 14اکتبر 2017
976 بازدید
20 / 06 / 2017
سخنرانی شیخ عبد الصاحب الطائی - 23 رمضان المبارک 1438 هـ.ق
23 رمضان المبارک 1438 هـ.ق
344 بازدید
09 / 06 / 2017
سخنرانی شیخ عبد الصاحب الطائی - 12 رمضان المبارک 1438 هـ.ق
12 رمضان المبارک
1,385 بازدید
02 / 06 / 2017
سخنرانی شیخ عبد الصاحب الطائی - 4 رمضان المبارک 1438 هـ.ق
سخنرانی شیخ عبد الصاحب الطائی - 4 رمضان المبارک 1438 هـ.ق