گالری فیلم » مرثیه سرائی
این بخش در برگیرنده مراسم سخنرانی های دینی و قصیده های شعری برگزار شده در صحن مطهر عباسی می باشد.
تعداد بازدیدها : 709,255 تعداد پوشه ها : 241
2,722 بازدید
17 / 10 / 2017
دومین روز عزاداری شهادت امام زین العابدین علیه السلام با مدا
دومین روز عزاداری شهادت امام زین العابدین علیه السلام با مداحی مداح اهل بیت حاج باسم الکربلائی - 15 اکتبر 2017
1,982 بازدید
17 / 10 / 2017
اولین روز عزاداری شهادت امام زین العابدین علیه السلام در صح
اولین روز عزاداری شهادت امام زین العابدین علیه السلام در صحن مطهر حسینی با مداحی مداح اهل بیت حاج باسم الکربلائی - 14اکتبر 2017
1,982 بازدید
17 / 10 / 2017
اولین روز عزاداری شهادت امام زین العابدین علیه السلام در صح
اولین روز عزاداری شهادت امام زین العابدین علیه السلام در صحن مطهر حسینی با مداحی مداح اهل بیت حاج باسم الکربلائی - 14اکتبر 2017
1,097 بازدید
20 / 06 / 2017
سخنرانی شیخ عبد الصاحب الطائی - 23 رمضان المبارک 1438 هـ.ق
23 رمضان المبارک 1438 هـ.ق
440 بازدید
09 / 06 / 2017
سخنرانی شیخ عبد الصاحب الطائی - 12 رمضان المبارک 1438 هـ.ق
12 رمضان المبارک
1,499 بازدید
02 / 06 / 2017
سخنرانی شیخ عبد الصاحب الطائی - 4 رمضان المبارک 1438 هـ.ق
سخنرانی شیخ عبد الصاحب الطائی - 4 رمضان المبارک 1438 هـ.ق