Maelekezo ya kidini kutoka katika Ataba Mbili takatifu
Sehemu hii inavideo za maelekezo ya kidini kutoka katika Ataba mbili takatifu
Idadi ya watazamaji : 541,692 Idadi ya faili : 274