رادیو الکفیل
صدای بانوی مسلمان وابسته به بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی
با برنامه هایی در موضوع امور بانوان، خانواده و کودک
فرکانسهای قابل دسترسی به این رادیو :

Satellite: Nilesat
Frequency: 10727
Polarization: H
Symbol Rate: 27500
FEC: 5/6