ثبت نام بعنوان زائر عتبات عالیات
کسانی که مایل به زیارت بقاع متبرکه هستند از طریق لینک های ذیل ثبت نام کنند :
آستان مقدس علوی
آستان مقدس حسینی
آستان مقدس امامین کاظمین (ع)
آستان قدس رضوی
آستان مقدس امامین عسکریین (ع)