Eyyâm-ı Fatimiyye … Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi tarafından düzenlenen Hz.Fatıma Zehrâ’nın (Salavâtullah Aleyha) şahadetine özel matem faaliyetlerinden…

Programdan bir Kesit
Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi, Sıddîka-i Kubra Hz.Fatıma Zehra Hanımefendi’nin (Salavâtullah Aleyha) şahadet günleri olan Eyyâm-ı Fatimiyye (Fatıma’nın Günleri) etkinlikleri çerçevesinde özel program düzenledi. Mukaddes Türbe Eyyâm-ı Fatimiyye sebebiyle karalara büründü ve Hz.Fatıma Zehra’nın hakkında buyrulan – özellikle de yaşadığı canice zulmü ve bu acı dolu günlerde yas tutulması gerektiğini ifade eden - hadîs-i şerîflerin yazılı olduğu brandalar dört bir yana asıldı.
Mukaddes Türbenin misafir ağırlama salonunda 13 Cemaziyel Evvel 1434 – 26 Mart 2013 salı sabahı düzenlenen matem meclisine çok sayıda Türbe mensubu iştirak etti.
Meclis Şeyh Ebul- Hawâtim Et-Tâî’nin Kur’ân-i Kerîm tilaveti ile başladı. Daha sonra Hz.Resûlullah’tan sonra Hz.Fâtıma’nın (Allah’ın en- güzel salât-u selâmı Efendimiz Resûlullah ve Pâk Ehlibeytine olsun) oynadığı rolün önemine vurgu yapan Tâî; Âlemlerin Hanımlarının Seyyidesi Hz.Fatıma Zehra’nın (Salavâtullah Aleyha) faziletlerine,şahsiyetine, Hz.Resûlullah’ın (Allah’ın en güzel salât-u selâmı O’na ve Ehlibeyti’ne olsun) nezdindeki konumuna değindi. Tâî daha sonra Sıddîka-i Şehîde Hz.Fatıma Zehra’nın (Salavâtullah Aleyha), Âlemlerin Efendisi Hz.Resûlullah’ın (Allah’ın en güzel salât-u selâmı O’nun ve Ehlibeyti’nin olsun) şahadetinden sonra; İslamın en azılı düşmanlarına karşı verdiği mücadeleyi, bu uğurda karşılaştığı zorlukları,yaşadığı canavarlıkları ve gördüğü zulmü andı.Tâi ardından, gönüllerde ve âlemde onulmaz izler bırakan bu dev faciayı anlatan bir mersiye okudu.
Aynı münasebet çerçevesindeki bir diğer etkinlik de; Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi Hizmetkâr Seyyidler Şubesi tarafından düzenlenen ve üç gün boyunca devam edecek olan matem meclisi oldu. Mezkur meclis, söz konusu şubenin faaliyet takviminin bir parçası olup her sene düzenlenmektedir.
Düzenlenen meclisin konuğu, meşhur bir Huseynî Hatip olan Sayın Seyyid Hamid El-Miyâlî idi. Miyâlî üç gün boyunca vereceği derslerde Hz.Fâtıma Zehra Hanımefendi’nin (Salavâtullah Aleyhâ) kişilik özelliklerini birçok açıdan inceleyerek bazıları üzerinde yoğunlaşacak. Miyâlî bunun yanı sıra derslerinde; kendisi hakkında, Âlemlerin Efendisi’nin (Allah’ın en güzel salât-u selâmı O’nun ve Ehlibeyti’nin üzerine olsun) “Fatıma, benden bir parçamdır.” buyurduğu ve insanlığa yapmış olduğu bağışı sürekli artarak devam eden bu muazzam şahsiyetten hayatımıza neler katabileceğimizi irdeleyecek.
Dünyanın dört bir yanında bulunan Ehlibeyt (Allah’ın en güzel salât-u selâmı üzerine olsun) dostlarının, İslâm’ın devasa faciası; Hz.Peygamber’in (Allah’ın en güzel salât-u selâmı O’nun ve Ehlibeyti’nin üzerine olsun) parçası, Hz.Fâtıma Zehrâ Hanımefendi’nin (Salavâtullah Aleyhâ) şahadeti münasebetiyle matem meclis ve programları düzenlediği bilinmektedir. Tarihte, Âlemlerin Hanımlarının Seyyidesi’nin (Salavâtullah Aleyha) şahadetinin hangi gün vuku bulduğu hakkında birden fazla rivayet vardır.Bu da Hz.Fâtıma Zehrâ’nın (Salavâtullah Aleyhâ) yaşadığı zulm ve baskının ne denli devasa olduğunu göstermektedir. Zira kendisi (Salavâtullah Aleyhâ) Hz.Emîrulmuminîn’e (Salavâtullah Aleyh) kabrinin yerinin gizlenmesini ve cenazesini O’na (Salavâtullah Aleyha) zulmedenler ile meşru olan hakkını gasp edenlerin cenazeyi görmemesini vasiyet etmiştir. Bir rivayete göre de, Hz.Fâtıma Zehrâ Hanımefendi (Salavâtullah Aleyha) şehide olduğunda sadece on sekiz yaşındaydı. Tüm bunlar da yaşanan facianın sorumlularının ne denli canî olduğunu açıkça gözler önüne sermektedir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: