فراخوان مرجعیت عالی از جوانان برای خدمت رسانی به قشر مستضعف جامعه

مرجعیت عالی (مدّ ظله العالی) از جوانان خواستند در شناسایی خانواده های مستضعف و رساندن مواد غذایی به آنان پس از هماهنگی با اداراتی که قانون منع رفت و آمد را اجرا می نمایند؛ داوطلب شوند و تمامی اقدامات پیشگیرانه را مراعات نمایند تا خدای نکرده به این بیماری مبتلا نشوند.

متن پاسخ به سوال به شرح ذیل است:

(... گروه های جوانان غیور برای شناسایی خانواده های مستضعف داوطلب شوند و مواد مورد نیاز را بین خانواده های مورد نظر تقسیم نمایند وبرای رفت و آمد در سطح شهر با توجه به منع رفت و آمد با مسئولان رسمی هماهنگی کنند

و البته خود آنها نیز باید تمام تدابیر احتیاطی را رعایت کنند تا خدای نکرده بیماری به آنها سرایت نکند.)
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: