Gelişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Bölümü’nden Güvenlik Bölümü mensuplarına yönelik eğitim programı

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Gelişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Bölümü, Güvenlik Bölümü mensuplarına yönelik “İşte Ön Plana Çıkma” eğitim programı başlattı. Söz konusu program; Gelişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Bölümü’nün Mukaddes Türbe mensuplarının gelişimi ve performanslarını iyileştirmeyi hedefleyen planı bir parçasıdır.Haberimizin konusu olan program kapsamında Güvenlik Bölümü mensuplarının becerilerinin gelişimi, iş kalitelerinin yükselmesi ve performanslarının iyileştirilmesine yönelik birçok çalıştay düzenlenecek.Program için Güvenlik Bölümü küçük gruplara ayrıldı ve bir grubun eğitimi tamamlanınca diğer gruba geçilecek şekilde aşamalı bir şekilde eğitim verilecek. Program son Güvenlik Bölümü mensubu eğitim alıncaya dek devam edecek.Programın içeriği; meslektaşlara ve yetkililere karşı muamelede meslek etiketi, haberleşme becerileri, farklı kişilere karşı muamele becerileri, elektronik haberleşme becerileri, kültür – inanç konuları ve yabancı ziyaretçilerle iletişim kurmada temel oluşturan cümlelerden oluşan yabancı dil (İngilizce – Farsça) eğitiminden oluşuyor.

Gelişim ve Sürdürülebilir Kalkınma Bölümü, Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi mensuplarına yönelik bir dizi gelişim kursu düzenlemeyi uhdesine almıştır. Mukaddes Türbe mensuplarının potansiyelini ve becerilerini geliştirip performanslarını iyileştirmeyi hedefleyen bu kurslarda Mukaddes Türbe içinden ve dışından kişisel gelişim ve insan kaynakları uzmanları eğitimler vermektedir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: