Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O’na selâm olsun) Kıble Kapısı’nın zemini kaplanmaya başlandı

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Mühendislik Projeleri Bölümü bir duyuruda bulunarak Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Kıble Kapısı’nın zemininin kaplanmaya başladığını duyurdu. Söz konusu alan; 240 m2 büyüklüğünde kapı girişinden mukaddes mekânın avlusunun başlangıcına kadar uzanan bir alandan oluşuyor. Tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra kaplama çalışmasına başlandı.

Bu bilgileri Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla paylaşan Mühendislik Projeleri Bölümü Başkanı Müh. Ziya Mecîd Saiğ konuyla ilgili olarak şunları paylaştı: “Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah’ın selâmı üzerine olsun) mubarek türbesinin Kıble Kapısı birçok çalışmaya sahne olmuştur. Çünkü bu kapı özel bir ayrıcalığa sahiptir ve Mukaddes Türbe’nin ana girişi sayılmaktadır. Gerek alan gerekse de tasarım açısından diğer kapılardan farklıdır. Zemininin kaplama çalışmasına gelince; bu çalışmaya bu kapının yer aldığı girişin duvarlarında ve çatılarında yapılan tüm işlemeler bittikten sonra başlanmıştır. Kaplama çalışması yapılırken giriş kısmından tavan yüksekliği ve ana avlu tarafındaki tavan yüksekliği gibi detaylar gözetilmiş ve aşama aşama bölmeler yerleştirilerek çalışmanın ziyaretçi ya da matem alaylarının hareketini aksatmamasına dikkat edilmiştir.”

“Kaplama çalışmasına başlanmadan önce birtakım hazırlık çalışmaları yapılmıştır ve bunlar zaman almıştır. Bu kapsamda daha önce geçici olarak konmuş olan beton kırılıp kaldırılmış ve ardından giriş ve ana avlu girişinin zemin yüksekliği göz önüne alınarak gerekli ölçüler alınmıştır. Kaplama çalışmalarında güvenilir kaynaklardan temin edilen farklı renklerde granit malzemesi kullanılmaktadır. Bu renkler diğer kapılarda kullanılan malzemelere benzer renktedir.”

Haberimizin konusu olan kapılar projesi; daha büyük ve hayati öneme sahip bir proje olan Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin genişlemesi projesinin bir parçasını oluşturmaktadır. Yeni kapılar eskilere nazaran kat kat daha geniştir ve her bir kapının kendi özel tasarımı ile sanatsal anlamlarla yüklü İslami nakış ve motifleri bulunmaktadır. Kapıların tasarım ve uygulaması Ard-ul Kudüs Genel Müteahhitlik Şti. firması tarafından yapılmış olup Mukaddes Türbe’deki Mühendislik Projeleri Bölümü’nün doğrudan gözetimi altında gerçekleştirilmiştir. Kapılarda mukarnaslar, kitabeler vb incelik gerektiren çok sayıda sanatsal detay bulunması dolayısıyla yüksek düzeyde bir titizlik gerektiriyor.Bu yüzden de özenle uygulanabilmeleri için büyük bir oranda zamana ihtiyaç duyuluyor.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: