Hille Mirası Merkezi “El-Fusûl-un Nasîriyye” kitabının en önemli şerhini inceliyor

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi İslami ve İnsani Maarif İşleri’ne bağlı Hille Mirası Merkezi Hille şehrinin İslami mirası ve ilim sahasında önemli eserler bırakan değerli alimlerinin eserleriyle ilgili araştırma ve tahkiklerine devam ediyor. Merkezin son olarak yaptığı çalışma; Kelâm ilminin usûl-u dîn alanında yazılmış “el-Fusûl-un Nasîriyye” kitabının bir şerhi olan “Munteha-s-Se’ul fi şerhi muarrebil fusûl” eseri üzerine oldu. Hille Mirası Merkezi mensupları kitabın tahkik çalışmasını yapmaktadır.”

Hille Mirası Merkezi Müdürü Şeyh Sadık el-Huveylîdî konuyl ilgili olarak şunları söyledi: “Bu kitap kelâm ilminde ve usûl-u dîn ile ilgili olarak yazılmış en kıymetli eserlerden biri sayılmaktadır ve usûl-u dîn alanında yazılmış olan, bir diğer adı “El-Fusûl fi ilmil usûl” olan ve Hâce Nasiruddîn et-Tusî (H.673) tarafından yazılmış olan “El-Fusûl-un Nasîriyye” kitabının bir şerhidir. Kitabın aslı Farsça dilindedir. Allame Hillî’nin talebelerinden biri olan değerli alim Şeyh Ruknuddîn el-Curcanî (H.720) bu kitabı Arapçalaştırmıştır.”

“ ‘Munteha-s-Se’ul fi şerhi muarrebil fusûl’ adını taşıyan kitap Fıkıh ve kelâmda hünerli bir bilgin olan Şeyh Zahîruddîn Ali b. Yusuf b. Abdulcelîl en-Neylî el-Hillî’nin (H.777) eseridir. Kendisi Fahr-ul Muhakkıkîn el-Hillî’nin (H.771) – Yüce Allah cennetteki derecesini yükseltsin - talebesidir. Merkezimizin mensupları bu eserin tahkikini yapmaya çalışmaktadır. Çok yakında özel bir telif eseri olarak yayınlanacaktır. Şu anda %90’ı tamamlanmış durumdadır.”

Hille Mirası Merkezi; islami ve tarihi miras alanında ilim talebeleri için de bu alan ile ilgilenen uzman araştırmacılar için de yararlı birer kaynak haline gelen çok sayıda eser yayınlamıştır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: