Hz.İmam Huseyn (a.s.) onun için ağlayan ve onun yasını tutan kimseler için istiğfar eder…

Hz.İmam Sadık’a (Allah’ın selâmı üzerine olsun) dayanan bir rivayette hazretin Muharrem hilali görününce değişimi ile ilgili olarak şöyle geçmiştir: Hz.İmam (Allah’ın selâmı üzerine olsun) hilal görününce hüznünün şiddetlendir, dedesi Hz.Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) musibetine daha da çok ağlardı. İnsanların hazretin evine gelerek Hz.Huseyn’in (O’na selâm olsun) musibeti hatırasında taziye sunar, onunla beraber Hz.İmam Huseyn’in (Allah’ın selâmı üzerine olsun) matemini tutardı. Hz.İmam (Allah’ın selâmı üzerine olsun) bunu görünce gözleri dolar ve şöyle buyururdu:

“Ey insanlar… Biliniz ki Huseyn; Rabbi’nin katında diridir ve dilediği yerden rızıklandırılmaktadır. O (O’na selâm olsun) her zaman; yattığı yere ve civarındaki şehitlerin (kabirlerine); sonra da kendi ziyaretçilerine, ona ağlayanlara ve matemini tutanlara bakmaktadır. Hepsini tanır; onların isimlerini de, babalarının isimlerini de, cennetteki derecelerini de bilir. Onun için ağlayan kimseleri gördüğü vakit onlar için istiğfar etmektedir. Dedesinden, Babasından, Annesi’nden ve Ağabeyi’nden de kendisi için ağlayanlar ve matemini tutan kimseler için istiğfar etmelerini istemekte ve şöyle demektedir: ‘Eğer benim ziyaretçim ve bana ağlayan kimse (bunları) bilseydi; ailesine sevinç içerisinde dönerdi. Zira o kimse meclisinden (matem ve ağlamayı bitirip oturduğu yerden) kalktığı an üzerinde hiçbir tane günah kalmaz, anasından doğmuş gibi olur.’”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: