Ziyaretçilere rehberlik ve irşad için Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Meydanı’na hoparlör sistemi kurulumu

Mukaddes Hz.Huseyn (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Dış Avlunun ve Girişinin Korunması ve Bakımı Bölümü, Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Bölümü işbirliğiyle Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Bölümü’ne hoparlör sistemi kurdu. Kurulan ses sistemi aracılığıyla ziyaretçilere ve matem alaylarına rehberlik ve irşad hizmeti sunulması hedefleniyor.

Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Bölümü Başkanı Seyyid Nafî el-Musavî konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl AğI’yla şunları paylaştı: “Kurulan ses sistemiyle yapılan çalışmaları iki kısma ayrılmıştır. İlki; yolunu yitiren ya da bulunamayan ziyaretçilerin bulunması içindir. Hoparlör sisteminin bu konudaki avantajı; iki pâk türbe arasındaki meydanın yanı sıra bu türbelere götüren caddeleri de kapsamasıdır.”

“İkinci kısma gelince; bu kısım haberimize konu olan esas sistemdir. 24 sandık biçimli hoparlör, 17 anfi, ses mikseri ve 12 megafon biçimli hoparlörden oluşan bu sistem; ziyaretçilere gerekdini gerek kültürel ve gerekse de sağlık konusunda tavsiyelerde bulunmakta ve rehberlik hizmeti yapmaktadır.”

“Bu sistemler Beynel-Haremeyn Meydanı’ndan dini sohbetler verilme araçları olma özelliklerinin yanı sıra; Tuveyrîc Koşusu Matemi’ne katılacak ziyaretçilerin hareketini düzenlemeye ve geçecekleri koridorları belirlemeye de yardımcı olacaktır.

Şunu da ifade etmek isteriz ki; Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Bölümü, İki Mukaddes Türbe bünyesindeki diğer bölümler gibi günler öncesinden ziyaretçileri ve matem alaylarını kabul etmek için seferberlik başlatmış olup çalışmalarında Yüce Dini Merceiyet’in ve sağlık yetkililerinin pandemiye karşı korunma amaçlı tavsiyelerine özenle uymaktadır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: