“Bir Türbe neden ikincil kubbe(ler) inşa eder?”

Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi’nin Genişletilmesi Projesi kapsamındaki önemli adımlardan biri olan “Sahn-ı Şerîf’in (Ana avlunun) tavan ile kaplanması” projesinde sonlara doğru varıldı. İnşaatı ve iç tavan dekorasyonu sona eren tavanın dış tavan çalışmalarına başlandı. Bu çerçevede tavan kubbelerin kaplanması çalışmalarına başlandı.

Çalışmalar Mukaddes Hz.Abbas (Aleyhisselâm) Türbesi gözetiminde Iraklı “Ardul Kudüs” adlı şirket tarafından icra edilmekte olup bu süreçteki bazı aşamalar söz konusu şirketin yabancı şirketlerle sözleşmeli olarak gerçekleştirmesi suretiyle icra edilmiş veyahut edilmektedir.

Mukaddes Türbe’de Projeden sorumlu bölüm olan Mühendislik Projeleri Bölümü başkanı Ziya Mecît Sâ’iğ; Uluslararası El-Kefîl Ağı’na açıklamalarda bulunarak gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi verdi:

KISACA DAHA ÖNCEKİ AŞAMALAR

Başta Sahn-ı Şerîf’i kaplayacak tavana ait demir iskeletin sabit ve hareketli bölümlerinin yerleştirildi. Ardından tavanın sabit taraflarında kalan kompres levhaların monte edilip cam çadırlar (glass tent) monte edildi ce üzerleri (Sky-light) model cam levhalarla kaplandı. Akabinde tavan içi ikincil tavanın montajı ve iç dekorasyonu aşaması sona erdi. Sonrasında da iç tavandaki mozaiklerin ve cam parçalarının işlenmesi aşaması başladı. Bu aşama ile eş zamanlı olarak tavan içindeki elektrik kablolarının, telefon hatlarının vs. yerleştirilmesini de kapsayan birçok işlem gerçekleştirildi.

...VE İKİNCİL KUBBELERİN YAPIMI BAŞLADI

Tavandaki kubbelerin kaplanması çalışmaları iki aşamalı olarak icra ediliyor. İlk aşamada iç kaplama gerçekleştiriyor. Bu süreçte kullanılacak malzemenin araştırılması, dayanıklılığı, analizi ve seçimi için “Ardul Kudüs” şirketi tarafından görevlendirilen özel bir heyet; bu amaç için Malezya’ya gitti ve laboratuar sonuçları da dahil olmak üzere her detayı elde edip ülkeye geri döndü. Elde edilen veriler sonucunda ilk kullanılacak maddenin fiberglas olması kararlaştırıldı. Güçlü,hafif, çok başarılı bir yalıtıcı ve aşırı sıcağa (Kerbelâ güneşinin, özellikle de yaz aylarında ne kadar kavurucu olduğu herkesçe bilinir), aşırı basınca, su sızdırmaya, kırılmaya vb. koşullara epey dayanıklı olması sebebiyle seçilen fiberglas maddesinin Güney Kore’den ithal edilmesi kararlaştırıldı.

İKİNCİL KUBBELER Mİ? PEKİ, NEDEN SADECE BİR KUBBE DEĞİL?

Proje kapsamında iki tür ikincil kubbeler inşa edilecek. Bunların ilk türünden 14 adet inşa edilecek olup her biri 14 Masum-i Pâk’ı (Peygamber Efendimiz, Hz.Fatıma Zehra ve 12 İmam - Allah’ın en ulvî salât-u selâmı hepsinin üzerine olsun) temsil etmektedir. Bu kubbelerin her birinin çapı 5 metre olup temelinden tepe noktasına kadar yüksekliği 3 metre olup Sahn-ı Şerîf’in köşelerine dağıtılmıştır. İkinci tür kubbeler ise 4 tanedir. Bunlardan biri Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) Valîdesi Hz.Ummül Benîn Hanımefendi’ye (Aleyhesselâm) ait olup diğer üçü de, Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) kardeşlerini temsil etmektedir. Kendileri; tıpkı Hz.Ebulfazl Abbas gibi Hz.İmam Ali’nin (Allah’ın selâmı onların ve pâk Ehlibeyt'in üzerine olsun) evlâtları ve Aşûrâ gününde Hakk’a yürüyen Kerbelâ Şehitleri olma şanına erişmişlerdir. İkinci tipteki bu kubbeler ise; 9 metre çapında olup temelden zirveye kadar olan yükseklikleri 5 metredir ve, tıpkı bir önceki Kubbe-i Şerîfeler gibi Sahn-ı Şerîf’in farklı yerlerine dağıtılmışlardır. Kubbelerin inşa ve kaplanması çalışmaları; temsil ettikleri yüce şahsiyetlerden ötürü çok büyük bir özenle icra edilmekte ve süreç esnasında her bir detayın üzerinde büyük bir titizlikle durulmaktadır.

Bu “Kubbeler neyi temsil ediyor?” sorusunun cevabıydı.

Şimdi sorunun asıl cevabına gelelim:

Bu kubbelerin varlığı ile; Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm); pek Muhterem Vâlidesi’nin ve diğer Kahraman Kardeşleri’nin (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun), Ehlibeyt’in (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) diğer efradı ile olan maiyyetleri (Allah katındaki sevgileri, birliktelikleri ve Allah tarafından sımsıkı kılınmış pek güçlü bağları) çok daha özel bir şekilde vurgulanmış olacaktır.

Başka bir dille ifade edecek olursak...

Mukaddes dergâhta Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) manevi huzurunda şereflendiğinizi farzedin. Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) diğer efradı Ehlibeyt’in (Allah’ın en ulvî salât-u selâmı başta Hz.Resûlullah olmak üzere hepsine olsun) ile sımsıkı bağlarına daha çok dikkatinizi çeken birşeyler olması ne kadar güzel olurdu değil mi? Peki ya Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) mensup olduğu aile? Bu dev kahramanın nasıl şanlı bir aileye mensup olduğunu bilmek istemez miydiniz? Bunu sembolize eden ve merak uyandıran bir eserin Mukaddes Türbe’de yer alması mı daha iyi olurdu, yoksa sadece kitap,broşür vs.de kalmış olması mı?

Allah katındaki diri olan bir Şehîd’in, hem de en yüce makamlara sahip şehitlerden biri olan Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) manevi huzurunda bulunduğunuzu düşünün. Böylesi büyük bir misafirliğe, O’nun (Aleyhisselâm) en sevdiklerini bilip tanıyarak ve onların sevgilerini kalbinizde taşıyarak mi gitmek isterdiniz, bunlardan yoksun kalarak mı?

Mukaddes mekânın tavanını bezeyen o güzel İkincil Kubbeler; işte bu ve bunun gibi, gerçekten önemli sebepler için inşa edildi.

Allah-u Teâlâ bizleri; “Dertlere Derman Kapı” Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Aleyhisselâm) sevdiklerini tanıyan ve seven biri olarak O pâk Hazret’in (Aleyhisselâm) manevi huzurunda bulunmakla şereflendirsin!

İşte özel hikayeye sahip olan ve yapımı devam eden yeni “İkincil Kubbe-i Şerîfeler”...
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: