El-Kefîl Sağlıklı Su firmasından saatte 66 bin bardak kapasiteli iki yeni üretim hattı

Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne bağlı firmalardan biri olan El-Kefîl Sağlıklı Su firması, her biri saatte 33er bin bardak kapasiteli iki üretim hattıyla üretimine takviye yapıyor. Menşei dünyaca tanınmış teknolojiler kullanılarak yapılacak üretim takviyesi ihtiyacı; son dönemde artan talebin yanı sıra yaklaşan yaz mevsimi ve önümüzdeki dönemde gerçekleşecek milyon ölçekli ziyaret hazırlıklarının sonucunda doğdu.

Firma Genel Müdürü Resûl Abdurrıza Rimahî konuyla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’yla şunları paylaştı: “Firma 2014’te kurulduğundan bu yana kalkınma ve üretimi geliştirme amacıyla özel bir plan uygulama koymuştur. Sağlıklı su üretiminde çağı yakalamak için modern dünyayı yakından takip etmekteyiz. Biliyorsunuz; özellikle de COVID-19 pandemisi sonrası bu konu ekstra önem kazandı. Kararlı adımlarla ilerliyoruz. İşte bu çalışma da bu çerçevededir ve daha önce üretimimizi güçlendirmeye yönelik işlerimizin devamı niteliğindedir.”

“Firmamızın daha önce saatte 72 bin bardak kapasiteli iki üretim hattı bulunmaktaydı. Bu yeni iki hatla birlikte üretim kapasitemiz saatte 138 bin bardağa çıkacaktır. Bu da firmamızın üretim kapasitesini gelen talebi karşılayacak şekilde artıracaktır. Ürünlerimiz en başta Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin ve hizmet komplekslerinin ziyaretçilerine takdim edilmekte ve daha sonrasında da Irak piyasasına sürülmektedir.”

“Firmamızda meydana gelen gelişim sadece üretim kapasitesinin artırılmasıyla kısıtlı kalmamış olup bunların yanı sıra su tatlılaştırma, arındırm ve dezenfektasyonu açısından da ek gelişmeler yaşanmıştır. Ayrıca bardakların ve dolum kolilerinin formunda da bazı teknik değişiklikler yapılmıştır.”

“Ürünümüzün ön plana çıkan yönü; mineraller açısından zengin kuyu sularından elde edilmiş olmasıdır. Bu kuyu sularının Irak ve dünya standartlarında belirtilen niteliklere kavuşması için birçok sedimentasyon, filtreleme ve arındırma etabından geçirilmekte ve akabinde dezenfektasyona tabi tutulmaktadır. Ürettiğimiz sular firmamızın içerisinde yer alan saha laboratuarda sürekli bir surette testlere tabi tutulmaktadır. Bunlara ilaveten Mukaddes Hz.Abbas (Allah’ın selâmı üzerine olsun) Türbesi bünyesindeki Su Laboratuarı tarafından da ürünlerimizi periyodik bir surette test edilmektedir. Kerbelâ Valiliği Sağlık Müdürlüğü de yine aynı şekilde ürünlerimizi periyodik bir şekilde testlere tabi tutmaktadır.”

Şunu da ifade etmek isteriz ki: “El-Kefîl Sağlıklı Su” firması Irak’ın yerli üretimine destek amacıyla kurulmuş bir firmadır. Irak’ın iç piyasasındaki güvenilir yerel firmalardan ham madde temin eden ve baştan sona yerli kadrosuyla çalışa firma; ürünün piyasadaki normal fiyatını korumak ve bilhassa sayıları milyonlarla ifade edilen büyük ziyaret dönemlerinde piyasayı istismar etmeye kalkan bazı kimselerin önüne geçmek için büyük emek sarf etmektedir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: