Hicretin 61 yılında Muharrem ayının üçüncü gününde işte bunlar olmuştu…

Rivayetler şöyle anlatıyor: Hicri 61 yılında Muharrem ayının üçüncü gününde Ubeydullah b. Ziyad (Kufe Valisi) Ömer b. Sad komutasında otuz bin savaşçıyı (dört bin olduğu da söylenmiştir) Hz.İmam Huseyn (O’na selâm olsun) ile savaşmak üzere Kerbela’ya gönderdi ve Hz.İmam Huseyn’i (O’na selâm olsun) katletmesi karşılığında Ömer b. Sad’a Rey şehrinin yönetimini vereceğini vaad etti. İşte bu ordu bugün gibi bir günde Kerbelâ’ya ulaşmıştır.

Ömer b. Sad, Hz.İmam Huseyn (O’na selâm olsun) ile bir araya gelip Kufe’ye neden geldiğini sorunca Hz.İmam Huseyn (O’na selâm olsun) şöyle buyurdu: “Sizin diyarınızın halkı bana gelmemi yazdılar. Benden rahatsızsanız giderim.”

Ömer b. Sad da Ubeydullah b. Ziyad’a mektup yazıp bir fikri olduğunu ve Hz.İmam Huseyn’e (Allah’ın selâmı üzerine olsun) geri dönmesi için yolu açmayı önerdiğini söyledi.

İbn-i Ziyad da Ömer b. Sad’a bu önerinin cevabını Şimr b. Zilcevşen (Allah’ın laneti üzerine olsun) eliyle gönderdiği bir mektupla verdi. Göndermeden önce de Şimr’i şöyle tembihledi: “Huseyn’e ve dostlarına benim yönetimime boyun eğme (kararını) arz etsin. Onu yaparlarsa barış içinde onları bana göndersin. Yok eğer yapmazlarsa onlarla savaşsın. Eğer Ömer bu dediğime uyarsa onun sözünü dinle ve ona itaat et; onlarla savaşmayı kabul etmezse ordunun komutanı sensin, başını vur ve bana gönder.” Mektupta ise şöyle yer alıyordu: “Seni Huseyn’e ne ondan el çekmen, ne onunla uzun uzadıya konuşman, ne sağ salim kalabilmeyi temenni edebilmesi için ne de ona benim nezdimde bir özür bulman ya da şefaatçi olman için gönderdi! Bak, eğer Huseyn ve dostları yönetimime boyun eğer teslim ederlerse barış içerisinde onları bana gönder. Kabul etmezlerse onları öldürüp cesetlerini parçalayıncaya kadar yeri sarsa sarsa saldır dur! Zira onlar bunu hakettiler! Eğer Huseyn öldürülürse atların ayaklarıyla göğsünü ve sırtını ez; zira o isyankar ve pek zalimdir! Emrettiğimiz gibi gidersen seni işitip itaat eden kimselerin mükafatıyla mükafatlandırırız; eğer öyle yapmazsan emrimizden ve askerlerimizden kendini azledip Şimr b. Zilcevşen’i askerlerin başına bırak. Çünkü onun vereceği emir bizim emrimizdir. Vesselâm.”

Ömer b. Sad mektubu alıp içindekileri okudu. Sonra kendi kendiyle çatışmaya başladı. Hz.İmam Huseyn (O’na selâm olsun) ve onunla savaşmak arasında gidip geliyordu. Başkanların, liderlerin nezdinde saygıdeğer bir konum ve siyasi otoriteyi elde etmekle o cinayetin suçunu yüklenmek arasında gidip geldikten sonra o pis nefsine uyup koltuk ve para sevdasının peşine takıldı. Savaşın komutanı olacak ve Şimr b. Zilcevşen’in yardımıyla Hz.İmam Huseyn’in, hane halkının ve dostlarının (Allah’ın selâmı üzerlerine olsun) pâk kanlarını dökecekti…
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: