چاپ شماره جدید مجله(اوراق معرفیه)از سوی بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی

بخش امور فکری و فرهنگی آستان قدس عباسی هفدهمین شماره مجله (اوراق معرفیه) را منتشر کرد.

این شماره که مرکز مطالعات و بازنگری علمی وابسته به بخش مذکور منتشر کرده است، حاوی بیش از ۲۴ موضوع در سر فصل های قرآنی، علمی، فکری، اجتماعی و تاریخی است.

در این شماره از مجموعه ای از مراجع عظام تقلید امامیه همچون سيد مرتضى، كاشف الغطا، شيخ بلاغی، آقا ضياء الدين عراقی، سيد الخوئی، علامه طباطبائی، سيد سبزواری، سيد حسن ال المجدد، شيخ خراسانی، سيد علی سيستانی و فرزندان ایشان سيد محمد رضا و سيد محمد باقر و سيد الميلانی و سایر بزرگان نقل شده است.

سيد احمد الصافی (دام عزه) متولی شرعی آستان قدس عباسی بر این مجله نظارت دارد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: