پایان دومین دوره آموزشی بنیاد علمی القرآن الکریم در نجف

بنیاد علمی قرآن الکریم در آستان قدس عباسی دومین دوره آموزشی خود ویژه معلمان و مدرسان تربیت اسلامی در شهر نجف را خاتمه داد. مرکز قرآن الکریم در نجف اشرف وابسته به بنیاد بر این دوره نظارت داشت.

احمد الزاملی، مسئول واحد تلاوت در مرکز گفت: این دوره شامل دروسی در زمینه وقف و ابتدا، شیوه های تدریس، روش های حفظ، صوت و لحن و داستانهای قرآنی بود که اساتید حوزه علمیه و دانشگاه های عراق تدریس کردند. این دوره به مدت هفت روز ادامه داشت و به صورت میانگین روزانه سه جلسه را شامل شد.

وی ادامه داد: رشد مهارت‌های معلمان و مدرسان تربیت اسلامی تاثیر مثبتی بر روی دانش آموزان مدارس داشته و در نشر فرهنگ قرآنی در محافل اجتماعی نقش دارد. هدف از برگزاری این دوره و دوره های مشابه در زمینه حفظ و تلاوت، توسعه پایگاههای قرآن در جامعه است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: