تاکید مرجعیت بر عدم سوء استفاده از مهاجرت خانواده های جنگ زده در مناطق درگیری با تروریست ها در تغییر ساختار جمعیتی آن مناطق

آقای الصافي
مرجعیت اعلای جهان تشیع عدم توانائی پارلمان جدید در انتخاب رئیس را در جلسه اول موجب تاسف برشمرده و بر ضرورت ارائه خدمات به خانواده های جنگ زده نتیجه اعمال تروریستی تاکید نمود. مرجعیت همچنین از سوء استفاده از شرایط فعلی برای تغییر ساختار جمعیتی مناطق درگیری انتقاد و از سیاستمداران خواست از سخنان تشنج زا پرهیز نموده و در قالب قانون اساسی فعالیت نمایند. مرجعیت بار دیگر بر ضرورت سازماندهی نیروهای داوطلب در قالب نیروهای امنیتی و نظامی رسمی کشور تاکید نمود.
آقای سید احمد الصافی نماینده مرجعیت و امام جمعه شهر مقدس کربلا در خطبه دوم نماز جمعه این شهر که روز 13 تیرماه 1393 در صحن مطهر حسینی برگزار گردید به تشریح برخی امور که در شرایط فعلی، کشور متوقف آن شده است اشاره نمود.
ایشان به انعقاد جلسه اول پارلمان عراق در روز سه شنبه گذشته اشاره نمود و افزود: مطابق قانون، جلسه اول تشکیل و مردم آنرا به فال نیک گرفتند تا شروعی بر التزام نمایندگان به قانون اساسی باشد اما آنچه در نهایت رخ داد عدم انتخاب رئیس پارلمان و معاونان آن بود که نتیجه ای تاسف برانگیز برای پارلمان بشمار می رود . ایشان در ادامه اظهار امیدواری نمود تا احزاب و فراکسیونهای پارلمان عراق تلاش خود را برای خروج از وضعیت بحرانی جاری در اولین فرصت و تسریع در تشکیل حکومت جدید که مورد قبول همه اطراف باشد بکار بندند.
ایشان در ادامه سخنان خود در خطبه دوم نماز به شرایط بسیار سخت معیشتی دهها هزار نفر از هموطنان ترکمان، شبک، مسیحی و سایر اقلیتها بدلیل اعمال تروریستی و مهاجرت ایشان از مناطق زندگی پس از تسلط نیروهای تروریست بر آن مناطق اشاره نمود و گفت: خدمات ارائه شده به این خانواده ها تاکنون پائین تر از سطح مطلوب می باشد. وی دولت مرکزی را مسئول وضع نابسامان مردم جنگ زده دانست و گفت: از حکومت اقلیم کردستان انتظار همکاری بیشتر در رسیدگی به شرایط مهاجران و مردم جنگ زده وجود دارد. ایشان بر اهمیت فراهم نمودن فرصت بازگشت این افراد به مناطق زندگی اصلی خویش بعد از استقرار امنیت کامل در آن مناطق تاکید نمود و گفت: در این شرایط نباید از مهاجرت این افراد برای تغییر ساختار جمعیتی آن مناطق سوء استفاده نمود.
آقای الصافی ضمن اشاره به وضعیت بحرانی کشور، لزوم پرهیز از ایراد سخنان تشنج زا از سوی نمایندگان احزاب و فراکسیونها را یاد آور گردید و گفت: قانون اساسی بایستی مبنای هر گونه موضع گیری سیاسی باشد.
ایشان در پایان بار دیگر بر لزوم ساماندهی نیروهای داوطلب در چارچوب نیروهای نظامی و امنیتی رسمی کشور تاکید نموده و از تمامی نیروهای نظامی، امنیتی و داوطلب که در راه حفظ یکپارچگی کشور در حال پیکار با نیروهای تروریستی تکفیری هستند تقدیر و تشکر نمود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: